Anos Achmatovos kūrybos recepcija lietuvių egzodo literatūroje (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova)
На перекрестке культур и текстов
Aliona Sofija Ivinskaja
Вильнюсский университет
Publikuota 2018-11-26
https://doi.org/10.15388/Litera.2018.2.12037
PDF

Reikšminiai žodžiai

Achmatova, recepcija, Venclova, Radauskas, Nyka-Niliūnas, egzodas, lietuvių literatūra

Kaip cituoti

Ivinskaja A. S. (2018) „Anos Achmatovos kūrybos recepcija lietuvių egzodo literatūroje (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova)“, Literatūra, 60(2), p. 136-161. doi: 10.15388/Litera.2018.2.12037.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santraukos anglų ir rusų kalbomis]

Straipsnyje nagrinėjami trijų lietuvių egzodo poetų – Henriko Radausko, Alfonso Nykos-Niliūno ir Tomo Venclovos atsiminimai, dienoraščiai, vertimai, dedikacijos, poezija. Šiuos lietuvių egzodo poezijos atstovus vargu ar galima būtų priskirti kokiai nors vienai literatūrinei srovei. Todėl Anos Achmatovos kūrybos recepcija bus apžvelgiama atskirai kiekvieno iš pasirinktų autorių kūrybinio palikimo kontekste. Remiantis recepcijos koncepciją, suvokimo procesas nėra pastovus faktas, tai besikeičiantis, dinamiškas reiškinys, kuriame svarbiausia yra priimanti literatūra, todėl nagrinėjant Achmatovos kūrybos recepciją, svarbu atskleisti lietuvių poetų kūrybos ypatumus, jų meno suvokimą, poezijos vertinimus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.