Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastangos XX a. pradžioje įtvirtinti moters vertę ir savivertę
Straipsniai
Nida Gaidauskienė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Litera.2018.1.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė
Lietuvių moterų sąjunga
mizoginizmas
draminis dialogas „Ateities moteris“
mistinė motinystė
etiudas „Joana Vaidilaitė“

Kaip cituoti

Gaidauskienė N. (2018) „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastangos XX a. pradžioje įtvirtinti moters vertę ir savivertę“, Literatūra, 60(1), p. 84-104. doi: 10.15388/Litera.2018.1.4.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje apžvelgiama rašytojos, publicistės, pedagogės Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės (1886–1958) visuomeninė veikla, siekiant moterų lygių teisių, ir kultūrinė polemika lyčiu santykių klausimais jos grožinėje kūryboje iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Susitelkiama į moters vertės ir savivertės, jos gebėjimo išsaugoti aukštą moralę, savarankiškai spręsti, laisvai kurti problemiką. Remiamasi archyviniais Aukštųjų A. Baranieckio kursų, kuriuose Kymantaitė studijavo Krokuvoje, dokumentais, neskelbtais laiškais ir rašytojos atsiminimų epizodais bei draminio dialogo „Ateities moteris“ ir iki šiol netyrinėto rankraščio „Joana Vaidilaitė“ redakcinėmis versijomis.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.