Sãva ir svẽtima. Latinitas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose
Straipsniai
Skirmantas Knieža
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-14
https://doi.org/10.15388/Litera.2020.3.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Latinitas
lotynų kalba
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
lotyniškoji kultūra
tapatybė

Kaip cituoti

Knieža S. (2020) „Sãva ir svẽtima. Latinitas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose“, Literatūra, 62(3), p. 93-110. doi: 10.15388/Litera.2020.3.6.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškajai kultūrai skirti literatūros, kultūros ir socialinės istorijos bei kitų sričių tyrimai. Metaanalize siekiama išskirti įvairių disciplinų darbuose aptariamas Latinitas ir lotyniškosios kultūros sampratas ir pateikti sisteminę šių sampratų apžvalgą. Skiriamos penkios interpretacijos, kurias įprasmina VirsmoSąveikosĮtamposIšraiškos ir Paslapties metaforos. Lotynų kultūra suprantama kaip: visuomenę ir valstybę civilizuojantis veiksnys; vienas iš ideologinių politinio tapatumo modelių; vienas iš civilizacinio konflikto tarp Rytų ir Vakarų polių; visuomenės sanklodos išraiškos priemonė; uždara, tik visuomenės elitui prieinama kultūrinių simbolių sistema. Šios skirtingos prieigos padeda atskleisti lotyniškosios kultūros universalumą ir vertinti ją kaip ankstyvųjų Naujųjų laikų politinės bendruomenės tapatumo dėmenį.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.