Donato Saukos lyginamosios literatūros mokslo projektas: „programa maximum“
Straipsniai
Brigita Speičytė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-3476-7192
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Litera.2020.1.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

komparatyvistika
pasaulinė literatūra
vertimas
autorius
modernioji literatūra

Kaip cituoti

Speičytė B. (2020) „Donato Saukos lyginamosios literatūros mokslo projektas: ,programa maximum‘“, Literatūra, 62(1), p. 34-44. doi: 10.15388/Litera.2020.1.3.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas Donato Saukos veikalas Fausto amžiaus epilogas (1998), siekiant įvertinti veikalo įvade išsakytą apeliaciją į „lyginamąjį literatūros mokslą“. Analizuojama komparatyvistinė veikalo koncepcija, susijusi su jo genezės situacija, aiškinamasi veikalui būdinga literatūros ir kultūros reiškinių gretinimo logika, brėžiant sąsajas su XX a. antros pusės Lietuvos ir Vakarų komparatyvistikos kontekstais.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.