Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje
Straipsniai
Ramunė Bleizgienė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Litera.2020.1.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Žemaitė
education system in 1905–1914
syllabi of Lithuanian language
history of literature Žemaitė
1905–1914 švietimo sistema
lietuvių kalbos programos
literatūros istorija

Kaip cituoti

Bleizgienė, R. (tran.) (2020) “Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje”, Literatūra, 62(1), pp. 45–72. doi:10.15388/Litera.2020.1.4.

Santrauka

Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek Žemaitės kūryba pateko į valdinių ir privačių mokyklų lietuvių kalbos programas, kokiu mastu ji reprezentuota šių programų rekomenduotuose vadovėliuose po 1905 metų iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Kadangi iki šiol nėra nuosekliai aprašytos 1905–1914 metais parengtos lietuvių kalbos programos, pirmasis šio darbo uždavinys buvo sudaryti chronologinį programų sąrašą ir aprašyti jų turinį. Išsamiau aptariamos gimnazijų, mokytojų seminarijų programos, nes jose literatūra tampa atskiru mokymo objektu. Atliktas tyrimas atskleidžia, kad Žemaitė Jono Jablonskio dėka pradžios mokyklų programose figūruoja kaip pradžiamokslio Rinkinėlis vaikams autorė. Į gimnazijų programas ji pateko kartu su diduma XIX a. paskutinio ketvirčio autorių, dažnai kaip moterų ketverto, kuriam priklausė G. Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, dalis.

PDF
HTML