Išpažinta tapatybė
Recenzijos
Arūnas Sverdiolas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2012.1.2409
PDF

Kaip cituoti

Sverdiolas A. (2012) „Išpažinta tapatybė“, Literatūra, 54(1), p. 209-222. doi: 10.15388/Litera.2012.1.2409.

Santrauka

(Parengė / Edited by Dainora Pociūtė, Abraomas Kulvietis: Pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas / The First Recorded Text of the Lithuanian Reformation. Confessio fidei by Abraomas Kulvietis and Oratio funebris by Johann Hoppe (1547). Studija, faksimilė, komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą / A Study, Facsimile, a New Edition with Commentaries and Translation into Lithuanian (Monumenta Reformationis Lithuanicae, t. 1), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.