Русская литература как школьный предмет: конструирование гендера в литературном дискурсе
Русская литература: стратегии письма, чтения и преподавания
Ирина Горошко
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.2.2697
PDF

Kaip cituoti

Горошко Ирина (2011) „Русская литература как школьный предмет: конструирование гендера в литературном дискурсе“, Literatūra, 53(2), p. 90-105. doi: 10.15388/Litera.2011.2.2697.

Santrauka

RUSŲ LITERATŪRA KAIP MOKYKLOJE DĖSTOMAS DALYKAS: SOCIALINĖS LYTIES KONSTRAVIMAS LITERATŪROS DISKURSE
Irina Goroško

Santrauka
Pagrindinis tyrimo tikslas – apibrėžti socialinės ly­ties (at)kūrimo savitumą ir būdus mokyklinėse Rusų literatūros dėstymo praktikose.
Empiriniu tyrimo objektu tapo mokykliniai va­dovėliai, moksleivių rašiniai, konspektai, taip pat specializuotas žurnalas mokytojams „Rusų kalba ir literatūra“.
Atlikus tyrimą prieinama prie išvados, jog sociali­nės lyties gamybos literatūriniame diskurse specifika reiškiasi tam tikrų reikšmių kūrimu: moteriškos ly­ties subjekto pavertimu auka, autorės moters kaip ki­tybės įsivaizdavimu greta numanomo autoriaus vyro apriorinio normalumo; moteriškumo kaip pasyvumo meilės santykiuose traktavimu greta vyriškumo kaip aktyvumo; moters kaip subjekto sudaiktinimu ir t.t.
Aprašytų reikšmių atkūrimo mechanizmais laiky­tini šie aspektai: karinio diskurso dėstymas per rusų literatūros pamokas, vyrų ir moterų kūrybos repre­zentavimo tvarka (eiliškumas) vadovėliuose ir meto­dinėje priemonėje, vyrų autorių parašytų bei vyrišką egzistencijos patirtį transliuojančių literatūros kūri­nių atranka Rusų literatūros kurso programai, moterų autorių marginalizavimas vadinant jų kūrinius „mo­teriškais“ ir t.t.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.