ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ: ПОСЛАНИЕ В ТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ
Рецензии, обзоры, информация
Павел Лавринец
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2013.2.2719
PDF

Kaip cituoti

Лавринец Павел (2013) „ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ: ПОСЛАНИЕ В ТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ“, Literatūra, 55(2), p. 138-142. doi: 10.15388/Litera.2013.2.2719.

Santrauka

[Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, Folklore, Arts:
Okazionālā poēzija: veltījums kultūras tekstos. Окказиональная поэзия: п о с л а н и е в текстах культуры. Occasional Poetry: an Epistle in the Texts of Culture. Krājuma sastādītājas: Ludmila Sproģe, Nataļja Šroma. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012. 92 lpp. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia.
782. sējums = Volume 782)]

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>