Balio Sruogos lietuvių-slavų komparatyvistika
Pro memoria
Марина Ивинская
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2007.2.7981
PDF

Kaip cituoti

Ивинская Марина (2007) „Balio Sruogos lietuvių-slavų komparatyvistika“, Literatūra, 49(2), p. 135-153. doi: 10.15388/Litera.2007.2.7981.

Santrauka

B. Sruogos disertacija “Die Darstellung im litauischen Volksliede” (München 1923) ir vadovėlis “Rusų senoji literatūra” (Kaunas 1931) nagrinėjami komparatyvistiniu aspektu. Sruoga nuosekliai išaiškina lietuvių ir slavų (rusų, lenkų, ukrainiečių, baltarusių) liaudies dainų poetikos paraleles: struktūrą ir rimą, ritmą, refreną, paralelizmo tipus, palyginimus ir epitetus, metaforines konstrukcijas, simboliką.Europietiškos teorinės ir lyginamosios tradicijos panaudojimas, leido atskleisti dainų poetikos archaiškumą ir ją susisteminti. “Rusų senoji literatūra” – pirmas ir kol kas vienintelis vadovėlis, kurio ypatumai nulemia didėjantį jo aktualumą. Tai yra: 1) išsamus Senovės Rusijos raštijos ir istoriografijos apie ją pateikimas; 2) senosios rusų literatūros nagrinėjimas istoriniame ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės polifoninės kultūros aspektuose; 3) istorinio-sociologinio ir estetinio-poetinio traktavimo sintezė – čia pasireiškė mokslinis ir poetinis Sruogos talentas; 4) specifinės rusų viduramžių raštijos tradicijos įtraukimas į Lietuvos mokslinę, švietimo ir kultūrinę apyvartą (vertimai ir transkripcijos, rašytojų, knygininkų pavardžių, kūrinių pavadinimų, senųjų rusų žodžių ir posakių, literatūrinių ir kitokių terminų lituanizavimo variantiškumas).
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.