Jeseninas Arsenijaus Formakovo kūrybiniame likime (20–30-jeji metai)
Straipsniai
Eduards Mekšs
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2004.2.8197
PDF

Kaip cituoti

Mekšs E. (2015) „Jeseninas Arsenijaus Formakovo kūrybiniame likime (20–30-jeji metai)“, Literatūra, 46(2), p. 1-14. doi: 10.15388/Litera.2004.2.8197.

Santrauka

Arsenijus Formakovas (1900–1983), tarpukario metais Latvijoje gyvenęs rusų poetas, prozininkas, publicistas, memuaristas savo eilėraščiuose orientavosi į urbanistinę Igorio Severianino poeziją ir polemizavo su Nikolajaus Kliujevo bei Sergejaus Jesenino rusiškojo kaimo poetizavimu. Tačiau Formakovo publicistikoje ir prozoje aptinkamas geranoriškas dėmesys Jeseninui ir jo kūrybai. Po Jesenino mirties Formakovas paskelbė keletą straipsnių ir apybraižų, skirtų rusų poetui ir jo atminimui. Straipsnyje detaliai analizuojamos Jesenino tema, poeto eilėraščių citatos, aliuzijos į tuometinę kritiką ir memuarus Formakovo romane Faina (1938). Analizė leidžia teigti, kad romano tekste paslėpta jo autoriaus meilė Sergejui Jeseninui, kuris kartu su Aleksandru Bloku romano Faina autoriaus sąmonėje įkūnija tėvynės vaizdą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.