T. 53 Nr. 3 (2011): the Classics

T. 53 Nr. 3 (2011)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2011-01-01

Straipsniai

Kristina Svarevičiūtė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 536
89-99
PDF
Jovita Dikmonienė
Ar galime priskirti pretekstą Oktaviją Senekai?
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
76-88
PDF
Audronė Kučinskienė
Nec ut interpres, sed ut orator: Ciceronas – vertėjas
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
67-75
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
56-66
PDF
Nijolė Juchnevičienė
τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
41-55
PDF
Tomas Veteikis
Nuorodos į Isokratą Aristotelio Retorikos mene
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
7-40
PDF

Pirmosios publikacijos

Anna Maciūnienė
Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
115-125
PDF
Raminta Važgėlaitė
Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
100-114
PDF

Pranešimai

Alexander Feye
De Latinitate viva hodiernaque in Europa
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
126-134
PDF

Kronikos

Informacija autoriams
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
Klasikinės filologijos katedros dėstytojų 2010–2011 metais išleistos knygos
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
137
PDF
2010–2011 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
135-136
PDF