T. 53 Nr. 3 (2011): the Classics

T. 53 Nr. 3 (2011)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2011-01-01

Straipsniai

Kristina Svarevičiūtė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510
89-99
PDF
Jovita Dikmonienė
Ar galime priskirti pretekstą Oktaviją Senekai?
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
76-88
PDF
Audronė Kučinskienė
Nec ut interpres, sed ut orator: Ciceronas – vertėjas
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
67-75
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
56-66
PDF
Nijolė Juchnevičienė
τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
41-55
PDF
Tomas Veteikis
Nuorodos į Isokratą Aristotelio Retorikos mene
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
7-40
PDF

Pirmosios publikacijos

Anna Maciūnienė
Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
115-125
PDF
Raminta Važgėlaitė
Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
100-114
PDF

Pranešimai

Alexander Feye
De Latinitate viva hodiernaque in Europa
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
126-134
PDF

Kronikos

Informacija autoriams
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
Klasikinės filologijos katedros dėstytojų 2010–2011 metais išleistos knygos
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
137
PDF
2010–2011 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
135-136
PDF