T. 52 Nr. 1 (2010): Lithuanian Literature

T. 52 Nr. 1 (2010)

Literatūra
Lithuanian Literature
Publikuota 2010-01-01

Straipsniai

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės universalieji laikmačiai: Vilniaus ir Gardino kalendoriai
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464
7-19
PDF
Tomas Andriukonis
Antano Baranausko dienoraštis: rašymo ir leidimo istorija
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 530
20-33
PDF
Neringa Klišienė
Ketvirtojo dešimtmečio estetinės savimonės laukas: Paryžiaus fenomenas
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
34-55
PDF
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
Kas ir ką iš tiesų veikia Henriko Radausko poezijoje
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 887
56-67
PDF
Vigmantas Butkus | Artūras Šeškus
Balio Sruogos Dievų miškas kaip (savita) antropologinė studija
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1055
68-80
PDF
Jurgita Žana Raškevičiūtė
Apie Janinos Degutytės epistoliką, arba Kaip buvo rašomi laiškai
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
81-97
PDF
Dovilė Švilpienė
Ezoterizmo transformacijos šiuolaikinėje kultūroje
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
98-116
PDF

Recenzijos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Šaltiniai lietuvių liuteronų gyvenimui pažinti
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
117-122
PDF
Laura Laurušaitė
Postamentas postkolonializmui
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
123-129
PDF
Regimantas Tamošaitis
Gyvybės ratas gimtojoje kalboje
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
130-142
PDF

Kronikos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė | Neringa Klišienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2010 metais
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
143-147
PDF