T 52 Nr. 1 (2010): Lithuanian Literature

T 52 Nr. 1 (2010)

Literatūra
Lithuanian Literature
Publikuota 2010-01-01

Straipsniai

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės universalieji laikmačiai: Vilniaus ir Gardino kalendoriai
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 516
7-19
PDF
Tomas Andriukonis
Antano Baranausko dienoraštis: rašymo ir leidimo istorija
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 714
20-33
PDF
Neringa Klišienė
Ketvirtojo dešimtmečio estetinės savimonės laukas: Paryžiaus fenomenas
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
34-55
PDF
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
Kas ir ką iš tiesų veikia Henriko Radausko poezijoje
Santraukos peržiūros 496 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 999
56-67
PDF
Vigmantas Butkus | Artūras Šeškus
Balio Sruogos Dievų miškas kaip (savita) antropologinė studija
Santraukos peržiūros 482 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1287
68-80
PDF
Jurgita Žana Žana Raškevičiūtė
Apie Janinos Degutytės epistoliką, arba Kaip buvo rašomi laiškai
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
81-97
PDF
Dovilė Švilpienė
Ezoterizmo transformacijos šiuolaikinėje kultūroje
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
98-116
PDF

Recenzijos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Šaltiniai lietuvių liuteronų gyvenimui pažinti
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
117-122
PDF
Laura Laurušaitė
Postamentas postkolonializmui
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
123-129
PDF
Regimantas Tamošaitis
Gyvybės ratas gimtojoje kalboje
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
130-142
PDF

Kronikos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė | Neringa Klišienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2010 metais
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
143-147
PDF