T. 52 Nr. 1 (2010): Lithuanian Literature

T. 52 Nr. 1 (2010)

Literatūra
Lithuanian Literature
Publikuota 2010-01-01

Straipsniai

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė
XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės universalieji laikmačiai: Vilniaus ir Gardino kalendoriai
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
7-19
PDF
Tomas Andriukonis
Antano Baranausko dienoraštis: rašymo ir leidimo istorija
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
20-33
PDF
Neringa Klišienė
Ketvirtojo dešimtmečio estetinės savimonės laukas: Paryžiaus fenomenas
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
34-55
PDF
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
Kas ir ką iš tiesų veikia Henriko Radausko poezijoje
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 807
56-67
PDF
Vigmantas Butkus | Artūras Šeškus
Balio Sruogos Dievų miškas kaip (savita) antropologinė studija
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 849
68-80
PDF
Jurgita Žana Raškevičiūtė
Apie Janinos Degutytės epistoliką, arba Kaip buvo rašomi laiškai
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
81-97
PDF
Dovilė Švilpienė
Ezoterizmo transformacijos šiuolaikinėje kultūroje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
98-116
PDF

Recenzijos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Šaltiniai lietuvių liuteronų gyvenimui pažinti
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
117-122
PDF
Laura Laurušaitė
Postamentas postkolonializmui
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
123-129
PDF
Regimantas Tamošaitis
Gyvybės ratas gimtojoje kalboje
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
130-142
PDF

Kronikos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė | Neringa Klišienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2010 metais
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
143-147
PDF