T. 50 Nr. 1 (2008): Lithuanian Literature

T. 50 Nr. 1 (2008)

Literatūra
Lithuanian Literature
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Rita Tūtlytė
Gyvenimo filosofija ir literatūra
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
7-15
PDF
Elena Baliutytė
Savimonės formos Lietuvos dokumentinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
16-29
PDF
Gintautas Mažeikis
Didysis propagandos subjektas: pokomunistinių autobiografijų pėdsakais
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
30-48
PDF
Dalia Čiočytė
Archetipinė gyvenimo – sapno metafora ir jos literatūrinės interpretacijos
Santraukos peržiūros 375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 518
49-58
PDF

Publikacijos

Dainora Pociūtė | Carmen Caro Dugo
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonso Salmeróno laiškai Ignacui Loyolai
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
59-72
PDF

Recenzijos

Jurgita Raškevičiūtė
Dvigubo žvilgsnio knyga, arba apie kalbėjimą kūnu
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
86-90
PDF

Diskusijos

Gintarė Petuchovaitė
Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
73-85
PDF

Kronikos

Dainora Pociūtė | Dovilė Švilpienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2008 metais
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
91-93
PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2008 metais
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
94-96
PDF