T. 50 Nr. 3 (2008): the Classics

T. 50 Nr. 3 (2008)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Tomas Veteikis
Dvylikos Olimpo dievų vaizdavimas Enijaus Analuose
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
7-35
PDF
Jovita Dikmonienė
Senekos dramų herojų jausmų raiška ir poveikis žiūrovams
Santraukos peržiūros 427 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
36-54
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Strabono Geografijos įžangos: mokslinio diskurso tąsa ir originalumas
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
55-73
PDF
Anna Maciūnienė
Plinijaus laiškų adresatai: charakterių įvairovė
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
74-83
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Ovidijaus Herojės: tarp dramos, lyrikos ir epo
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
84-97
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Homerinis himnas Demetrai: mito alegorija ir žanro tradicija
Santraukos peržiūros 601 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
98-116
PDF

Kronikos

Literatūra 2008
2007–2008 metai Klasikinės filologijos katedroje | 2007–2008 metais katedros dėstytojų išleistos knygos
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
124-125
PDF