T. 50 Nr. 3 (2008): the Classics

T. 50 Nr. 3 (2008)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Tomas Veteikis
Dvylikos Olimpo dievų vaizdavimas Enijaus Analuose
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
7-35
PDF
Jovita Dikmonienė
Senekos dramų herojų jausmų raiška ir poveikis žiūrovams
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
36-54
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Strabono Geografijos įžangos: mokslinio diskurso tąsa ir originalumas
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
55-73
PDF
Anna Maciūnienė
Plinijaus laiškų adresatai: charakterių įvairovė
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
74-83
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Ovidijaus Herojės: tarp dramos, lyrikos ir epo
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
84-97
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Homerinis himnas Demetrai: mito alegorija ir žanro tradicija
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
98-116
PDF

Kronikos

Literatūra 2008
2007–2008 metai Klasikinės filologijos katedroje | 2007–2008 metais katedros dėstytojų išleistos knygos
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
124-125
PDF