T. 48 Nr. 3 (2006): the Classics

T. 48 Nr. 3 (2006)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2006-01-01

Straipsniai

Saulius Šileikis
Atsiradimo samprata ankstyvojoje graikų filosofijoje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
8-21
PDF
Mantas Adomėnas
Mokinystės tema Platono Kratile
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
22-33
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Pseudo-Hesiodo Heraklio skydas
Santraukos peržiūros 351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
34-51
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Tautiniai stereotipai klasikinėje ir romėniškojoje Graikijoje: Herodotas ir Diodoras apie graikus ir kitus
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 333
52-67
PDF
Audronė Kučinskienė
Cicerono santykis su graikais ir jų kultūra
Santraukos peržiūros 916 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
68-78
PDF
Kristina Svarevičiūtė
Meletijo Pigo Dialogo dedikacijos adresatas
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
79-88
PDF
Tomas Veteikis
Graikiško Odarion’o (1604) šv. Kazimiero garbei autorystės problema
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
89-103
PDF
Vytautas Ališauskas
Knyga kaip kultūrų konflikto taškas: šv. Adalberto misija Prūsuose
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
104-109
PDF

-

Eugenija Ulèinaitë
Pratarmė
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283

Iš klasikinės filologijos katedros istorijos

Audronė Kudulytė-Kairienė
Aleksandras Zaicevas (1926–2000)
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
110-117
PDF

Kronikos

Literatūra
2006 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 163
118
PDF