T. 46 Nr. 3 (2004): the Classics

T. 46 Nr. 3 (2004)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2004-01-01

Straipsniai

Mantas Adomėnas
„Jie mums pasakoja mitą“: ikisokratinių filosofų portretas Platono Sofiste
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
8-14
PDF
Vytautas Ališauskas
Polio žmogaus ugdymas ir tradicija Faidro kalboje (Symp. 178 a–180 b)
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
15-22
PDF
Tatjana Aleknienė
Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
23-40
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Istorikai apie istoriją ir tragediją
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
41-56
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Tragedijos pėdsakai Moscho kūryboje
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
57-68
PDF
Skirmantė Packočinaitė-Biržietienė
Marcialio epigramos teatras
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
69-74
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Mokyklinis jėzuitų teatras – politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatro dalis
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
75-85
PDF
Skirmantė Šarkauskienė
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Akmens pašventinimas (Sacra Lithothesis): žanro problema
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 493
86-98
PDF
Veronika Gerliakienė
Trumpieji Vilniaus bažnyčių įrašai: klasifikacijos ir apibrėžties problemos
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
99-107
PDF
Dalia Dilytė
Stichomitija lietuvių dramose
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
108-118
PDF
Jovita Dikmonienė
Antikinių dramų pastatymai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
119-132
PDF
Natalja Tuganova
Fedros ir Hipolito motyvas M. I. Cvetajevos laiškuose A. V. Bachrachui
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
133-137
PDF

-

Dalia Dilytë
Pratarmė
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262

Iš klasikinės filologijos katedros istorijos

Eugenija Ulèinaitë
lasikinės filologijos katedros tarptautiniai moksliniai ryšiai (1944–2004)
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
138-145
PDF

Kronikos

Literatūra
2004 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
146-147
PDF

Įvairenybės

Olegas Ancukevičius
Vilniuje gimęs naujas Homero Odisėjos vertimas į rusų kalbą
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
148-149
PDF