T. 46 Nr. 3 (2004): the Classics

T. 46 Nr. 3 (2004)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2004-01-01

Straipsniai

Mantas Adomėnas
„Jie mums pasakoja mitą“: ikisokratinių filosofų portretas Platono Sofiste
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
8-14
PDF
Vytautas Ališauskas
Polio žmogaus ugdymas ir tradicija Faidro kalboje (Symp. 178 a–180 b)
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
15-22
PDF
Tatjana Aleknienė
Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
23-40
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Istorikai apie istoriją ir tragediją
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
41-56
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Tragedijos pėdsakai Moscho kūryboje
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
57-68
PDF
Skirmantė Packočinaitė-Biržietienė
Marcialio epigramos teatras
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
69-74
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Mokyklinis jėzuitų teatras – politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatro dalis
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
75-85
PDF
Skirmantė Šarkauskienė
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Akmens pašventinimas (Sacra Lithothesis): žanro problema
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 404
86-98
PDF
Veronika Gerliakienė
Trumpieji Vilniaus bažnyčių įrašai: klasifikacijos ir apibrėžties problemos
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
99-107
PDF
Dalia Dilytė
Stichomitija lietuvių dramose
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
108-118
PDF
Jovita Dikmonienė
Antikinių dramų pastatymai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
119-132
PDF
Natalja Tuganova
Fedros ir Hipolito motyvas M. I. Cvetajevos laiškuose A. V. Bachrachui
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
133-137
PDF

-

Dalia Dilytë
Pratarmė
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223

Iš klasikinės filologijos katedros istorijos

Eugenija Ulèinaitë
lasikinės filologijos katedros tarptautiniai moksliniai ryšiai (1944–2004)
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
138-145
PDF

Kronikos

Literatūra
2004 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
146-147
PDF

Įvairenybės

Olegas Ancukevičius
Vilniuje gimęs naujas Homero Odisėjos vertimas į rusų kalbą
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
148-149
PDF