T. 46 Nr. 3 (2004): the Classics

T. 46 Nr. 3 (2004)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2004-01-01

Straipsniai

Mantas Adomėnas
„Jie mums pasakoja mitą“: ikisokratinių filosofų portretas Platono Sofiste
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
8-14
PDF
Vytautas Ališauskas
Polio žmogaus ugdymas ir tradicija Faidro kalboje (Symp. 178 a–180 b)
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
15-22
PDF
Tatjana Aleknienė
Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
23-40
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Istorikai apie istoriją ir tragediją
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
41-56
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Tragedijos pėdsakai Moscho kūryboje
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
57-68
PDF
Skirmantė Packočinaitė-Biržietienė
Marcialio epigramos teatras
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
69-74
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Mokyklinis jėzuitų teatras – politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatro dalis
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
75-85
PDF
Skirmantė Šarkauskienė
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Akmens pašventinimas (Sacra Lithothesis): žanro problema
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
86-98
PDF
Veronika Gerliakienė
Trumpieji Vilniaus bažnyčių įrašai: klasifikacijos ir apibrėžties problemos
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
99-107
PDF
Dalia Dilytė
Stichomitija lietuvių dramose
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
108-118
PDF
Jovita Dikmonienė
Antikinių dramų pastatymai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
119-132
PDF
Natalja Tuganova
Fedros ir Hipolito motyvas M. I. Cvetajevos laiškuose A. V. Bachrachui
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
133-137
PDF

-

Dalia Dilytë
Pratarmė
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215

Iš klasikinės filologijos katedros istorijos

Eugenija Ulèinaitë
lasikinės filologijos katedros tarptautiniai moksliniai ryšiai (1944–2004)
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
138-145
PDF

Kronikos

Literatūra
2004 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
146-147
PDF

Įvairenybės

Olegas Ancukevičius
Vilniuje gimęs naujas Homero Odisėjos vertimas į rusų kalbą
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
148-149
PDF