T. 46 Nr. 3 (2004): the Classics

T. 46 Nr. 3 (2004)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2004-01-01

Straipsniai

Mantas Adomėnas
„Jie mums pasakoja mitą“: ikisokratinių filosofų portretas Platono Sofiste
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
8-14
PDF
Vytautas Ališauskas
Polio žmogaus ugdymas ir tradicija Faidro kalboje (Symp. 178 a–180 b)
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
15-22
PDF
Tatjana Aleknienė
Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
23-40
PDF
Nijolė Juchnevičienė
Istorikai apie istoriją ir tragediją
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
41-56
PDF
Audronė Kudulytė-Kairienė
Tragedijos pėdsakai Moscho kūryboje
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
57-68
PDF
Skirmantė Packočinaitė-Biržietienė
Marcialio epigramos teatras
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
69-74
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Mokyklinis jėzuitų teatras – politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatro dalis
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
75-85
PDF
Skirmantė Šarkauskienė
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Akmens pašventinimas (Sacra Lithothesis): žanro problema
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 419
86-98
PDF
Veronika Gerliakienė
Trumpieji Vilniaus bažnyčių įrašai: klasifikacijos ir apibrėžties problemos
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
99-107
PDF
Dalia Dilytė
Stichomitija lietuvių dramose
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
108-118
PDF
Jovita Dikmonienė
Antikinių dramų pastatymai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
119-132
PDF
Natalja Tuganova
Fedros ir Hipolito motyvas M. I. Cvetajevos laiškuose A. V. Bachrachui
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
133-137
PDF

-

Dalia Dilytë
Pratarmė
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227

Iš klasikinės filologijos katedros istorijos

Eugenija Ulèinaitë
lasikinės filologijos katedros tarptautiniai moksliniai ryšiai (1944–2004)
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
138-145
PDF

Kronikos

Literatūra
2004 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
146-147
PDF

Įvairenybės

Olegas Ancukevičius
Vilniuje gimęs naujas Homero Odisėjos vertimas į rusų kalbą
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
148-149
PDF