Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)
Straipsniai
Jolanta Gelumbeckaitė
Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Proceedings.2018.9
PDF

Reikšminiai žodžiai

postilė
evangelikų liuteronų pamokslai
senoji lietuvių kalba
Europos kultūros tradicijos recepcija

Kaip cituoti

Gelumbeckaitė J. (2018) „Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)“, Vilnius University Open Series, (1), p. 184-214. doi: 10.15388/Proceedings.2018.9.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santraukos anglų ir vokiečių kalbomis]

Wolfenbüttelio postilė (1573/1574) apima liturginių metų perikopinius sekmadienių ir šventadienių pamokslus. Antraštiniame lape išvardyti devynių liuteronų teologų vardai (su pridėta pastaba „ir iš kitų“) liudija, kad Wolfenbüttelio postilė yra ypatingas Europos lotyniškosios evangelikų liuteronų homiletikos tradicijos florilegijas lietuvių kalba. Postilėje gausu Antikos autorių, Bažnyčios Tėvų, Viduramžių teologų bei istorikų ir humanistų veikalų ištraukų ir parafrazių, taip pat sentencijų ir trumpesnių bei ilgesnių pasakojimų –  alegorijų, paralelių, mitų, stebuklinių pasakojimų bei hagiografijos pavyzdžių. Tai pirmieji liturginės ir pasaulietinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą. Wolfenbüttelio postilė rodo, kad lietuvių kalba ir kultūra jau nuo pat rašytinės literatūros pradžios perima intelektinę amžių patirtį apibendrinančią Europos kultūros tradiciją.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.