2018: Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

2018

Vilnius University Open Series
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Publikuota 2018-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Įvadinės pastabos
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
7-12
PDF
Pietro Umberto Dini
Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt)
Santraukos peržiūros 831 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
13-25
PDF
Adriano Cerri
Apie baltišką ir slavišką rankos pavadinimą
Santraukos peržiūros 1614 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
26-38
PDF
Norbert Ostrowski
Perkūno ir aitivaro etimologijos
Santraukos peržiūros 1653 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
39-43
PDF
Anta Trumpa
Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?
Santraukos peržiūros 1643 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
44-60
PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose
Santraukos peržiūros 1647 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134
61-125
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno Postilės I ir III dalyse
Santraukos peržiūros 1607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150
126-139
PDF
Anta Trumpa
Etnonimai XVI–XVII a. latvių kalbos tekstuose: latviai, lietuviai, rusai
Santraukos peržiūros 1658 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
168-183
PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)
Santraukos peržiūros 1700 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
184-214
PDF
Ona Aleknavičienė
Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose
Santraukos peržiūros 1629 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
215-259
PDF
Jurgita Venckienė
Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas
Santraukos peržiūros 1597 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132
289-317
PDF
Jūratė Pajėdienė
Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 1645 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
318-346
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 1593 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
347-372
PDF
Dalia Jakulytė | Dalia Pakalniškienė
Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika
Santraukos peržiūros 1661 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
373-388
PDF
Mindaugas Šinkūnas
Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai
Santraukos peržiūros 1633 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
389-407
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
408
PDF