Nr. 1 (2018): Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

Nr. 1 (2018)

Vilnius University Open Series
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Publikuota 2018-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Įvadinės pastabos
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
7-12
PDF
Pietro Umberto Dini
Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt)
Santraukos peržiūros 453 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
13-25
PDF
Adriano Cerri
Apie baltišką ir slavišką rankos pavadinimą
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
26-38
PDF
Norbert Ostrowski
Perkūno ir aitivaro etimologijos
Santraukos peržiūros 487 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
39-43
PDF
Anta Trumpa
Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?
Santraukos peržiūros 485 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
44-60
PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose
Santraukos peržiūros 465 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
61-125
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno Postilės I ir III dalyse
Santraukos peržiūros 463 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
126-139
PDF
Anta Trumpa
Etnonimai XVI–XVII a. latvių kalbos tekstuose: latviai, lietuviai, rusai
Santraukos peržiūros 485 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
168-183
PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)
Santraukos peržiūros 469 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
184-214
PDF
Ona Aleknavičienė
Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose
Santraukos peržiūros 483 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
215-259
PDF
Jurgita Venckienė
Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas
Santraukos peržiūros 477 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
289-317
PDF
Jūratė Pajėdienė
Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 456 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
318-346
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 462 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
347-372
PDF
Dalia Jakulytė | Dalia Pakalniškienė
Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika
Santraukos peržiūros 523 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
373-388
PDF
Mindaugas Šinkūnas
Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai
Santraukos peržiūros 452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
389-407
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
408
PDF