2018: Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

2018

Vilnius University Open Series
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Publikuota 2018-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Įvadinės pastabos
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
7-12
PDF
Pietro Umberto Dini
Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt)
Santraukos peržiūros 840 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
13-25
PDF
Adriano Cerri
Apie baltišką ir slavišką rankos pavadinimą
Santraukos peržiūros 1628 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146
26-38
PDF
Norbert Ostrowski
Perkūno ir aitivaro etimologijos
Santraukos peržiūros 1663 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
39-43
PDF
Anta Trumpa
Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?
Santraukos peržiūros 1661 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
44-60
PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė | Vilma Zubaitienė
Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose
Santraukos peržiūros 1662 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
61-125
PDF
Kęstutis Dambrauskas
Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno Postilės I ir III dalyse
Santraukos peržiūros 1618 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181
126-139
PDF
Anta Trumpa
Etnonimai XVI–XVII a. latvių kalbos tekstuose: latviai, lietuviai, rusai
Santraukos peržiūros 1674 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
168-183
PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574)
Santraukos peržiūros 1718 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
184-214
PDF
Ona Aleknavičienė
Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose
Santraukos peržiūros 1643 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
215-259
PDF
Jurgita Venckienė
Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas
Santraukos peržiūros 1611 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150
289-317
PDF
Jūratė Pajėdienė
Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 1667 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
318-346
PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 1650 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531
347-372
PDF
Dalia Jakulytė | Dalia Pakalniškienė
Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika
Santraukos peržiūros 1676 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
373-388
PDF
Mindaugas Šinkūnas
Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai
Santraukos peržiūros 1675 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
389-407
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
408
PDF