Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose
Straipsniai
Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Proceedings.2018.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

frazeologizmas
frazeologija
leksikologija
Prūsijos Lietuva
XVIII a. lituanistikos šaltiniai

Kaip cituoti

Aleknavičienė O. (2018) „Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose“, Vilnius University Open Series, (1), p. 215-259. doi: 10.15388/Proceedings.2018.10.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje apta riama frazeologizmo ir frazeologijos sampratos šiuolaikinėje lingvistinėje literatūroje problema. Remiantis XVIII a. Prūsijos Lietuvos lituanistikos šaltiniais, analizuojama frazeologizmo ir frazeologijos sampratos istorija, siekiama pagrįsti būtinybę dabartiniuose senųjų raštų tyrimuose minėtus terminus vartoti plačiąja, o ne siaurąja prasme.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.