KTU pedagogikos studijos: atvejo analizė
Straipsniai
Nijolė Bankauskienė
Ugnės Karvelio progimnazija
Ramunė Masaitytė
Kauno technikos profesinio mokymo centras, Kauno kolegija
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.9
PDF

Reikšminiai žodžiai

pedagogikos studijos
pedagoginė kvalifikacija
pedagogų rengimas
pusiau nuotolinės studijos
pedagoginė praktika

Kaip cituoti

Bankauskienė N. ir Masaitytė R. (2020) „KTU pedagogikos studijos: atvejo analizė“, Vilnius University Open Series, 30, p. 100-109. doi: 10.15388/SRE.2020.9.

Santrauka

Pastaruoju metu įvairiuose pasitarimuose ir konferencijose vis dažniau pasigirsta įvairių nuomonių dėl pedagogų rengimo Lietuvoje strategijos. Šią diskusiją inspiruoja keletas iššūkių. Šalis susiduria su nemenka demografine problema: mokyklose mažėja ugdytinių, mokyklos optimizuojamos, sensta pedagogų kontingentas. Ši realybė daro tiesioginę įtaką mokytojų rengimo strategijai. Šiuo metu šalyje formuojasi du pedagogų rengimo centrai Kaune ir Vilniuje. Pastebėta, kad vis daugiau jaunų žmonių, jau baigusių aukštąsias mokyklas, norėdami dirbti mokyklose, renkasi vienų metų pedagogikos studijas arba dar studijuodami renkasi gretutines pedagogikos studijas vietoj to, kad rinktųsi tik ketverių metų pedagogines studijas, todėl vis dažniau kalbama apie pedagogų rengimo tikslingumą Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. Pedagogų rengimas išlieka ir Kauno technologijos universitete.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.