T. 3 (2020): Scientific Research in Education

T. 3 (2020)

Vilnius University Open Series
Scientific Research in Education
Publikuota 2021-02-15

Visas numeris

Monika Orechova | Dalija Gudaitytė
Scientific Research in Education, Vol 3 (2020)
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
1-151
PDF

Pradžios puslapiai

Monika Orechova | Dalija Gudaitytė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
1-6
PDF

Straipsniai

Nijolė Bankauskienė | Ramunė Masaitytė
KTU pedagogikos studijos: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
100-109
PDF
Jurgita Bagdonaitė
Reemigracija Lietuvoje XXI a.: švietimo sistemos parengtis priimti grįžtančių šeimų vaikus
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
6-15
PDF
Monika Kontautaitė | Aida Norvilienė
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas: X vaiko atvejis
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
16-28
PDF
Simas Garbenis
Pozityvioji psichologija: bruožų emocinio intelekto ir pozityviosios psichologijos sąsajų apžvalga
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166
29-41
PDF
Gintė Marija Ivanauskienė
Kompiuterinių žaidimų integracija į mokymo(si) procesą mokykloje: naudoti, analizuoti, kurti
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
42-52
PDF
Kristina Grigaitė-Bliūmienė
Vertybės sporte
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
53-65
PDF
Monika Orechova
Tarptautinių palyginamųjų tyrimų įtaka nacionalinių valstybių švietimo politikai
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
66-76
PDF
Augustinas Dainys
Ugdymo metaforų istorinė kaita ir ryšys su politika
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
77-94
PDF
Viktorija Voidogaitė
Žaidimo ribos: praktinės fenomenologijos tyrimai ir kitos šių dienų mados
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
95-99
PDF
Julija Kubova-Semaka
Integralus požiūris į kompetenciją
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
120-135
PDF