T. 3 (2020): Scientific Research in Education

T. 3 (2020)

Vilnius University Open Series
Scientific Research in Education
Publikuota 2021-02-15

Visas numeris

Monika Orechova | Dalija Gudaitytė
Scientific Research in Education, Vol 3 (2020)
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-151
PDF

Pradžios puslapiai

Monika Orechova | Dalija Gudaitytė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
1-6
PDF

Straipsniai

Nijolė Bankauskienė | Ramunė Masaitytė
KTU pedagogikos studijos: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
100-109
PDF
Jurgita Bagdonaitė
Reemigracija Lietuvoje XXI a.: švietimo sistemos parengtis priimti grįžtančių šeimų vaikus
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
6-15
PDF
Monika Kontautaitė | Aida Norvilienė
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas: X vaiko atvejis
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
16-28
PDF
Simas Garbenis
Pozityvioji psichologija: bruožų emocinio intelekto ir pozityviosios psichologijos sąsajų apžvalga
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
29-41
PDF
Gintė Marija Ivanauskienė
Kompiuterinių žaidimų integracija į mokymo(si) procesą mokykloje: naudoti, analizuoti, kurti
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
42-52
PDF
Kristina Grigaitė-Bliūmienė
Vertybės sporte
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
53-65
PDF
Monika Orechova
Tarptautinių palyginamųjų tyrimų įtaka nacionalinių valstybių švietimo politikai
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
66-76
PDF
Augustinas Dainys
Ugdymo metaforų istorinė kaita ir ryšys su politika
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
77-94
PDF
Viktorija Voidogaitė
Žaidimo ribos: praktinės fenomenologijos tyrimai ir kitos šių dienų mados
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
95-99
PDF
Julija Kubova-Semaka
Integralus požiūris į kompetenciją
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
120-135
PDF