Reemigracija Lietuvoje XXI a.: švietimo sistemos parengtis priimti grįžtančių šeimų vaikus
Straipsniai
Jurgita Bagdonaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

reemigracija
vaikai
lituanistinės mokyklos
integracija
švietimo sistemos pasiruošimas

Kaip cituoti

Bagdonaitė J. (2020) „Reemigracija Lietuvoje XXI a.: švietimo sistemos parengtis priimti grįžtančių šeimų vaikus“, Vilnius University Open Series, 30, p. 6-15. doi: 10.15388/SRE.2020.1.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos švietimo sistemos pasirengimas priimti grįžtančių migrantų vaikus. Įvardijamos problemos ir apibūdinami efektyviai reemigrantų vaikų integracijai trukdantys veiksniai. Apibendrinta mokslinė literatūra iliustruojama empirinio tyrimo duomenimis. Iš pateiktų tyrimo duomenų daromos išvados, kad reemigrantų vaikų ugdymo samprata išgyvena nuolatinę kaitą. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos švietimo institucijos, yra lietuvių kalbos ugdymas, tolerancijos trūkumas, mokytojų kompetencija. Bendradarbiaujančios aplinkos kūrimas išskirtas kaip vienas iš labiausiai pasiteisinusių būdų, palengvinančių pedagogų darbą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.