Vertybės sporte
Straipsniai
Kristina Grigaitė-Bliūmienė
Lietuvos sporto universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

sporto vertybės
sporto vertybių ugdymas
sportas

Kaip cituoti

Grigaitė-Bliūmienė K. (2020) „Vertybės sporte“, Vilnius University Open Series, 30, p. 53-65. doi: 10.15388/SRE.2020.5.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama sporto vertybių samprata. Vertybės yra universalios, nes jos yra ašys, palaikančios visus gyvenimo aspektus. Todėl galima teigti, jog dalyvavimas sportinėje veikloje taip pat yra grindžiamas vertybiniais svertais. Tyrimo tikslas: išanalizuoti vertybių sporte sampratą ir vertybių ugdymo per sportą patirtį. Tyrimo metodas – užsienio ir Lietuvos mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.