Tarptautinių palyginamųjų tyrimų įtaka nacionalinių valstybių švietimo politikai
Straipsniai
Monika Orechova
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

tarptautiniai palyginamieji tyrimai
švietimo politika
politikos kaita
legitimacija

Kaip cituoti

Orechova M. (2020) „Tarptautinių palyginamųjų tyrimų įtaka nacionalinių valstybių švietimo politikai“, Vilnius University Open Series, 30, p. 66-76. doi: 10.15388/SRE.2020.6.

Santrauka

Šiame straipsnyje pristatoma tarptautinių palyginamųjų tyrimų (PIRLS, TIMSS, PISA) įtakos valstybių švietimo politikai tyrimų analizė. Remiantis atliktos analizės rezultatais, pateikiamos ir aptariamos keturios išskirtos tarptautinių palyginamųjų tyrimų įtakos nacionalinei švietimo politikai trajektorijos: tiesioginio poveikio, netiesioginio poveikio per diskursą, tiesioginės ir netiesioginės legitimacijos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.