Jūrininkų rengimui kylantys iššūkiai ir galimybės sparčiai modernėjančios jūrinės industrijos kontekste: mokslinių tyrimų apžvalga
Straipsniai
Indrė Mickevičiūtė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

jūrininkų rengimas
edukacija
modernizavimas
socialiniai įgūdžiai

Kaip cituoti

Mickevičiūtė I. (2020) „Jūrininkų rengimui kylantys iššūkiai ir galimybės sparčiai modernėjančios jūrinės industrijos kontekste: mokslinių tyrimų apžvalga“, Vilnius University Open Series, 30, p. 110-119. doi: 10.15388/SRE.2020.10.

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama išryškinti jūrininkų rengimo procesą analizuojančius tyrimus, kai sparčiai modernėjanti jūrinė industrija suponuoja poreikį edukacijos transformacijos kaitai. Mokslinių tyrimų analizė išryškina, kad vieni tyrimai šia tema labiau fokusuojasi į tai, kad per artimiausią dešimtmetį autonominiai laivai bus integruoti į jūrinę industriją, kiti tyrėjai akcentuoja socialinių įgūdžių ir emocinio intelekto, motyvacijos svarbą mokantis ir dirbant jūroje. Jūrininkų rengimas suvokiamas kaip ilgalaikis procesas, kuriame ugdymo paradigmų derinimas, grįstas vertybinėmis nuostatomis, kompleksiškai apimantis asmenybės savybių, bendrųjų kompetencijų, profesinių žinių ir įgūdžių formavimą, sudarytų prielaidas aukštos kvalifikacijos jūrininkų rengimui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.