Priešmokyklinio ugdymo mokytojo bendradarbiavimo su tėvais galimybės ugdant vaikų komunikavimo kompetenciją darželyje: priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuomonė
Straipsniai
Erika Turauskienė
Klaipėdos universitetas
Rasa Braslauskienė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/SRE.2020.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendradarbiavimas
ugdymas
komunikavimo kompetencija
priešmokyklinis amžius

Kaip cituoti

Turauskienė E. ir Braslauskienė R. (2020) „Priešmokyklinio ugdymo mokytojo bendradarbiavimo su tėvais galimybės ugdant vaikų komunikavimo kompetenciją darželyje: priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuomonė“, Vilnius University Open Series, 30, p. 136-149. doi: 10.15388/SRE.2020.12.

Santrauka

Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo tema yra aktuali, nes geri komunikavimo gebėjimai užtikrina sėkmingą asmens veiklą visuomenėje, skatina socialinę integraciją ir mokėjimą keistis informacija. Todėl tėvai ir pedagogai, suprasdami, kad priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymas vyksta ir šeimoje, ir vaikų darželyje, skatindami vaikus domėtis klausymusi, kalbėjimu, rašymu, skaitymu, turi bendradarbiauti. Tyrimo rezultatai atskleidžia priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuomonę, o veiksmingas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sudaro vaikams šias komunikavimo kompetencijos ugdymo(si) galimybes: a) išmokti geranoriškai bendrauti su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais; b) susipažinti su raštu; c) išmokti aktyviai klausytis; d) tobulinti garsų ir raidžių siejimo įgūdžius, gimtosios kalbos vartojimo gebėjimus ir kt.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.