Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams
Konferencijos medžiaga
Jūratė Kriaučiūnienė
Lietuvos energetikos institutas
Brunonas Gailiušis
Lietuvos energetikos institutas
Diana Šarauskienė
Lietuvos energetikos institutas
Darius Jakimavičius
Lietuvos energetikos institutas
Diana Meilutytė-Lukauskienė
Lietuvos energetikos institutas
Vytautas Akstinas
Lietuvos energetikos institutas
Aldona Jurgelėnaitė
Lietuvos energetikos institutas
Publikuota 2020-05-19
https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.8
PDF

Kaip cituoti

Kriaučiūnienė J., Gailiušis B., Šarauskienė D., Jakimavičius D., Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V. ir Jurgelėnaitė A. (2020) „Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 15. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.8.

Santrauka

  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.