T. 10 (2020): Klimato kaita Lietuvoje

T. 10 (2020)

Vilnius University Proceedings
Klimato kaita Lietuvoje

Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.

Publikuota 2020-05-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
1-7
PDF

Konferencijos medžiaga

Jokūbas Sūdžius
Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
Egidijus Rimkus | Donatas Valiukas
250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
Arūnas Bukantis | Justas Kažys
Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Ingrida Šaulienė | Laura Šukienė
Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija?
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
Gintautas Stankūnavičius | Donatas Pupienis | Dainius Frišmanas | Darius Jarmalavičius
Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
Justinas Kilpys | Egidijus Rimkus | Silvija Pipiraitė - Januškienė
Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Jūratė Kriaučiūnienė | Brunonas Gailiušis | Diana Šarauskienė | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Aldona Jurgelėnaitė
Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
Vilija Augutavičienė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
Arvydas Povilaitis | Otilija Miseckaitė | Valerijus Gasiūnas
Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
Arūnas Bukantis | Gytis Valaika
CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
Rita Asakavičiūtė
Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Gintarė Stankūnienė
Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
Gintė Medzvieckaitė
Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
Rūtilė Pukienė | Adomas Vitas | Justas Kažys | Egidijus Rimkus
Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva)
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
Katrina Navickaitė | Justinas Kilpys
Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Danuta Romanovskaja | Eugenija Bakšienė
Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
Ligita Baležentienė | Ovidijus Mikša
Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Gintaras Račas | Arūnas Bukantis
Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Laura Urbanavičiūtė | Arūnas Bukantis
Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
Arūnas Bukantis
Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Ieva Medinytė
Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Jūratė Kriaučiūnienė
Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Vytautas Akstinas | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Diana Šarauskienė | Serhii Nazarenko
Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Gretė Vaičaitytė
GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Izolda Marcinonienė | Donatas Valiukas
Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
Darius Jakimavičius | Jūratė Kriaučiūnienė
Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
Judita Navašinskienė
Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Julius Taminskas | Vidas Mikulėnas | Simonas Danielius | Jonas Satkūnas | Vytautas Minkevičius
Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Šarūnas Kubilius | Arūnas Bukantis
Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Justinas Mikėnas | Donatas Pupienis
Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
Leonas Jarašius | Nerijus Zableckis | Jūratė Sendžikaitė
Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Laurynas Klimavičius | Egidijus Rimkus | Edvinas Stonevičius
Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
Asta Malakauskienė
Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Igor Berezovskij | Irina Kliopova
Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
Justinas Kilpys | Huan Meng | Yalei You | Jun Dong | Ralph Ferraro
Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
Aldona Baubinienė | Julius Taminskas
Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Rimas Meištininkas | Konstantinas Iljasevičius
Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
Jūratė Sendžikaitė | Leonas Jarašius | Žydrūnas Sinkevičius | Nerijus Zableckis
GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
Ieva Baužienė | Algirdas Augustaitis | Gintaras Pivoras
Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
Brigita Railian | Edvinas Stonevičius
Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
Agnė Minderytė | Julija Pauraitė | Steigvilė Byčenkienė
Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Simona Dalinkevičiūtė | Justas Kažys
Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
Dainius Frišmantas | Gintautas Stankūnavičius
Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
Tomas Žukaitis | Inga Liaudanskienė | Aleksandras Velykis | Antanas Satkus
Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
Rytis Veverskis
Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Laura Doveikaitė | Mindaugas Grajauskas | Marilė Kosaitė | Gintarė Kugytė | Justinas Mikėnas | Paulius Starkus
Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
Lina Davulienė
Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Eglė Semaškaitė | Ernestas Kutorga | Sigitas Juzėnas
Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė | Artūras Bautrėnas | Jonas Kaminskas
Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Aira Dubikaltienė | Donatas Pupienis | Darius Jarmalavičius | Gintautas Žilinskas | Dovilė Karlonienė
Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Viktorija Mačiulytė | Gintautas Stankūnavičius
Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
Ugnė Bagdonaitė | Liepa Butkutė | Lėja Kalvelytė | Meda Paulavičiūtė | Tėja Kalpokaitė | Elzė Petkevičiūtė
Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Miglė Žalytė | Inga Puriuškytė | Emilija Kiškytė
Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
Regina Morkūnaitė | Aldona Baubinienė | Artūras Bautrėnas
Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
Edvina Krokaitė | Dinara Shakeneva | Tomas Rekašius | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
Edvina Krokaitė | Tomas Rekašius | Erika Juškaitytė | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Silvija Pipiraitė - Januškienė
Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
Julija Pauraitė | Kristina Plauškaitė | Vidmantas Ulevičius | Steigvilė Byčenkienė
Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
Lina Čeičytė | Emilija Šaulytė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos programa
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
Kristina Viršilaitė | Donatas Pupienis
Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
Dalia Grendaitė | Edvinas Stonevičius
Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23