T. 10 (2020): Klimato kaita Lietuvoje

T. 10 (2020)

Vilnius University Proceedings
Klimato kaita Lietuvoje

Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.

Publikuota 2020-05-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
1-7
PDF

Konferencijos medžiaga

Jokūbas Sūdžius
Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
Egidijus Rimkus | Donatas Valiukas
250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
Arūnas Bukantis | Justas Kažys
Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
Ingrida Šaulienė | Laura Šukienė
Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija?
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
Gintautas Stankūnavičius | Donatas Pupienis | Dainius Frišmanas | Darius Jarmalavičius
Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152
Justinas Kilpys | Egidijus Rimkus | Silvija Pipiraitė - Januškienė
Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
Jūratė Kriaučiūnienė | Brunonas Gailiušis | Diana Šarauskienė | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Aldona Jurgelėnaitė
Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams
Santraukos peržiūros 351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
Vilija Augutavičienė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
Arvydas Povilaitis | Otilija Miseckaitė | Valerijus Gasiūnas
Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
Arūnas Bukantis | Gytis Valaika
CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Rita Asakavičiūtė
Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
Gintarė Stankūnienė
Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130
Gintė Medzvieckaitė
Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
Rūtilė Pukienė | Adomas Vitas | Justas Kažys | Egidijus Rimkus
Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva)
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Katrina Navickaitė | Justinas Kilpys
Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
Danuta Romanovskaja | Eugenija Bakšienė
Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
Ligita Baležentienė | Ovidijus Mikša
Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Gintaras Račas | Arūnas Bukantis
Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Laura Urbanavičiūtė | Arūnas Bukantis
Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
Arūnas Bukantis
Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
Ieva Medinytė
Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Jūratė Kriaučiūnienė
Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
Vytautas Akstinas | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Diana Šarauskienė | Serhii Nazarenko
Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
Gretė Vaičaitytė
GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
Izolda Marcinonienė | Donatas Valiukas
Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
Darius Jakimavičius | Jūratė Kriaučiūnienė
Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
Judita Navašinskienė
Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
Julius Taminskas | Vidas Mikulėnas | Simonas Danielius | Jonas Satkūnas | Vytautas Minkevičius
Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
Šarūnas Kubilius | Arūnas Bukantis
Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Justinas Mikėnas | Donatas Pupienis
Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
Leonas Jarašius | Nerijus Zableckis | Jūratė Sendžikaitė
Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
Laurynas Klimavičius | Egidijus Rimkus | Edvinas Stonevičius
Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
Asta Malakauskienė
Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Igor Berezovskij | Irina Kliopova
Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
Justinas Kilpys | Huan Meng | Yalei You | Jun Dong | Ralph Ferraro
Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Aldona Baubinienė | Julius Taminskas
Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
Rimas Meištininkas | Konstantinas Iljasevičius
Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Jūratė Sendžikaitė | Leonas Jarašius | Žydrūnas Sinkevičius | Nerijus Zableckis
GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
Ieva Baužienė | Algirdas Augustaitis | Gintaras Pivoras
Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
Brigita Railian | Edvinas Stonevičius
Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
Agnė Minderytė | Julija Pauraitė | Steigvilė Byčenkienė
Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
Simona Dalinkevičiūtė | Justas Kažys
Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
Dainius Frišmantas | Gintautas Stankūnavičius
Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
Tomas Žukaitis | Inga Liaudanskienė | Aleksandras Velykis | Antanas Satkus
Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
Rytis Veverskis
Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Laura Doveikaitė | Mindaugas Grajauskas | Marilė Kosaitė | Gintarė Kugytė | Justinas Mikėnas | Paulius Starkus
Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Lina Davulienė
Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
Eglė Semaškaitė | Ernestas Kutorga | Sigitas Juzėnas
Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė | Artūras Bautrėnas | Jonas Kaminskas
Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
Aira Dubikaltienė | Donatas Pupienis | Darius Jarmalavičius | Gintautas Žilinskas | Dovilė Karlonienė
Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
Viktorija Mačiulytė | Gintautas Stankūnavičius
Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
Ugnė Bagdonaitė | Liepa Butkutė | Lėja Kalvelytė | Meda Paulavičiūtė | Tėja Kalpokaitė | Elzė Petkevičiūtė
Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
Miglė Žalytė | Inga Puriuškytė | Emilija Kiškytė
Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
Regina Morkūnaitė | Aldona Baubinienė | Artūras Bautrėnas
Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
Edvina Krokaitė | Dinara Shakeneva | Tomas Rekašius | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
Edvina Krokaitė | Tomas Rekašius | Erika Juškaitytė | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
Silvija Pipiraitė - Januškienė
Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
Julija Pauraitė | Kristina Plauškaitė | Vidmantas Ulevičius | Steigvilė Byčenkienė
Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
Lina Čeičytė | Emilija Šaulytė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos programa
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
Kristina Viršilaitė | Donatas Pupienis
Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
Dalia Grendaitė | Edvinas Stonevičius
Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109