T. 10 (2020): Klimato kaita Lietuvoje

T. 10 (2020)

Vilnius University Proceedings
Klimato kaita Lietuvoje

Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.

Publikuota 2020-05-21

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-7
PDF

Konferencijos medžiaga

Jokūbas Sūdžius
Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
Egidijus Rimkus | Donatas Valiukas
250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
Arūnas Bukantis | Justas Kažys
Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
Mečislovas Žalakevičius
Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
Ingrida Šaulienė | Laura Šukienė
Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija?
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
Gintautas Stankūnavičius | Donatas Pupienis | Dainius Frišmanas | Darius Jarmalavičius
Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
Justinas Kilpys | Egidijus Rimkus | Silvija Pipiraitė - Januškienė
Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
Jūratė Kriaučiūnienė | Brunonas Gailiušis | Diana Šarauskienė | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Aldona Jurgelėnaitė
Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
Vilija Augutavičienė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
Arvydas Povilaitis | Otilija Miseckaitė | Valerijus Gasiūnas
Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
Arūnas Bukantis | Gytis Valaika
CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
Rita Asakavičiūtė
Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
Gintarė Stankūnienė
Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
Gintė Medzvieckaitė
Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
Rūtilė Pukienė | Adomas Vitas | Justas Kažys | Egidijus Rimkus
Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva)
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
Katrina Navickaitė | Justinas Kilpys
Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
Danuta Romanovskaja | Eugenija Bakšienė
Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
Ligita Baležentienė | Ovidijus Mikša
Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
Gintaras Račas | Arūnas Bukantis
Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
Laura Urbanavičiūtė | Arūnas Bukantis
Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
Arūnas Bukantis
Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
Ieva Medinytė
Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Jūratė Kriaučiūnienė
Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Vytautas Akstinas | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Diana Šarauskienė | Serhii Nazarenko
Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
Gretė Vaičaitytė
GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
Izolda Marcinonienė | Donatas Valiukas
Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
Darius Jakimavičius | Jūratė Kriaučiūnienė
Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Judita Navašinskienė
Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
Julius Taminskas | Vidas Mikulėnas | Simonas Danielius | Jonas Satkūnas | Vytautas Minkevičius
Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
Šarūnas Kubilius | Arūnas Bukantis
Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
Justinas Mikėnas | Donatas Pupienis
Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
Leonas Jarašius | Nerijus Zableckis | Jūratė Sendžikaitė
Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
Laurynas Klimavičius | Egidijus Rimkus | Edvinas Stonevičius
Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
Asta Malakauskienė
Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Igor Berezovskij | Irina Kliopova
Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
Justinas Kilpys | Huan Meng | Yalei You | Jun Dong | Ralph Ferraro
Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
Aldona Baubinienė | Julius Taminskas
Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
Rimas Meištininkas | Konstantinas Iljasevičius
Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
Jūratė Sendžikaitė | Leonas Jarašius | Žydrūnas Sinkevičius | Nerijus Zableckis
GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
Ieva Baužienė | Algirdas Augustaitis | Gintaras Pivoras
Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
Brigita Railian | Edvinas Stonevičius
Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Agnė Minderytė | Julija Pauraitė | Steigvilė Byčenkienė
Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
Simona Dalinkevičiūtė | Justas Kažys
Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
Dainius Frišmantas | Gintautas Stankūnavičius
Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
Tomas Žukaitis | Inga Liaudanskienė | Aleksandras Velykis | Antanas Satkus
Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
Rytis Veverskis
Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Laura Doveikaitė | Mindaugas Grajauskas | Marilė Kosaitė | Gintarė Kugytė | Justinas Mikėnas | Paulius Starkus
Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
Lina Davulienė
Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
Eglė Semaškaitė | Ernestas Kutorga | Sigitas Juzėnas
Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė | Artūras Bautrėnas | Jonas Kaminskas
Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
Aira Dubikaltienė | Donatas Pupienis | Darius Jarmalavičius | Gintautas Žilinskas | Dovilė Karlonienė
Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
Viktorija Mačiulytė | Gintautas Stankūnavičius
Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
Ugnė Bagdonaitė | Liepa Butkutė | Lėja Kalvelytė | Meda Paulavičiūtė | Tėja Kalpokaitė | Elzė Petkevičiūtė
Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
Miglė Žalytė | Inga Puriuškytė | Emilija Kiškytė
Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
Regina Morkūnaitė | Aldona Baubinienė | Artūras Bautrėnas
Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
Edvina Krokaitė | Dinara Shakeneva | Tomas Rekašius | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
Edvina Krokaitė | Tomas Rekašius | Erika Juškaitytė | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
Silvija Pipiraitė - Januškienė
Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
Julija Pauraitė | Kristina Plauškaitė | Vidmantas Ulevičius | Steigvilė Byčenkienė
Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
Lina Čeičytė | Emilija Šaulytė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos programa
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
Kristina Viršilaitė | Donatas Pupienis
Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
Dalia Grendaitė | Edvinas Stonevičius
Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50