T. 10 (2020): Klimato kaita Lietuvoje

T. 10 (2020)

Vilnius University Proceedings
Klimato kaita Lietuvoje

Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.

Publikuota 2020-05-21

Konferencijos medžiaga

Egidijus Rimkus | Donatas Valiukas
250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje
Gintautas Stankūnavičius | Donatas Pupienis | Dainius Frišmanas | Darius Jarmalavičius
Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje
Justinas Kilpys | Egidijus Rimkus | Silvija Pipiraitė - Januškienė
Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose
Jūratė Kriaučiūnienė | Brunonas Gailiušis | Diana Šarauskienė | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Aldona Jurgelėnaitė
Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams
Vilija Augutavičienė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Arvydas Povilaitis | Otilija Miseckaitė | Valerijus Gasiūnas
Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai
Ligita Baležentienė | Ovidijus Mikša
Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose
Laura Urbanavičiūtė | Arūnas Bukantis
Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste
Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Jūratė Kriaučiūnienė
Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine
Vytautas Akstinas | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Diana Šarauskienė | Serhii Nazarenko
Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai
Darius Jakimavičius | Jūratė Kriaučiūnienė
Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste
Julius Taminskas | Vidas Mikulėnas | Simonas Danielius | Jonas Satkūnas | Vytautas Minkevičius
Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis
Jūratė Sendžikaitė | Leonas Jarašius | Žydrūnas Sinkevičius | Nerijus Zableckis
GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse
Dainius Frišmantas | Gintautas Stankūnavičius
Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika
Laura Doveikaitė | Mindaugas Grajauskas | Marilė Kosaitė | Gintarė Kugytė | Justinas Mikėnas | Paulius Starkus
Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė | Artūras Bautrėnas | Jonas Kaminskas
Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai
Aira Dubikaltienė | Donatas Pupienis | Darius Jarmalavičius | Gintautas Žilinskas | Dovilė Karlonienė
Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais
Viktorija Mačiulytė | Gintautas Stankūnavičius
Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje
Ugnė Bagdonaitė | Liepa Butkutė | Lėja Kalvelytė | Meda Paulavičiūtė | Tėja Kalpokaitė | Elzė Petkevičiūtė
Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos
Miglė Žalytė | Inga Puriuškytė | Emilija Kiškytė
Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga
Regina Morkūnaitė | Aldona Baubinienė | Artūras Bautrėnas
Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys
Edvina Krokaitė | Dinara Shakeneva | Tomas Rekašius | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais
Edvina Krokaitė | Tomas Rekašius | Erika Juškaitytė | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė
Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės
Julija Pauraitė | Kristina Plauškaitė | Vidmantas Ulevičius | Steigvilė Byčenkienė
Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje
Lina Čeičytė | Emilija Šaulytė | Judita Liukaitytė-Kukienė
Klimato kaitos programa