Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai
Konferencijos medžiaga
Ieva Baužienė
Nature Research Centre, Lithuania
Algirdas Augustaitis
Vytauto Didžiojo universitetas
Gintaras Pivoras
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2020-05-21
https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.41
PDF

Kaip cituoti

Baužienė I., Augustaitis A. ir Pivoras G. (2020) „Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 49. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.41.

Santrauka

  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.