Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą
Konferencijos medžiaga
Tomas Žukaitis
1LAAMC Žemdirbystės institutas
Inga Liaudanskienė
LAAMC Žemdirbystės institutas
Aleksandras Velykis
LAAMC Joniškėlio bandymų stotis
Antanas Satkus
LAAMC Joniškėlio bandymų stotis
Publikuota 2020-05-21
https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.46
PDF

Kaip cituoti

Žukaitis T., Liaudanskienė I., Velykis A. ir Satkus A. (2020) „Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 54. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.46.

Santrauka

  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.