Religijos prievarta? Nuo sakralumo prie šventumo
Religija ir prievarta
Claudio Ciancio
Publikuota 2017-09-08
https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10824
PDF

Reikšminiai žodžiai

religija
prievarta
šventumas
sakralumas
simbolis

Kaip cituoti

Ciancio C. (2017) „Religijos prievarta? Nuo sakralumo prie šventumo“, Religija ir kultūra, 0(14-15), p. 44-56. doi: 10.15388/Relig.2014.14-15.10824.

Santrauka

Religija visuomet priklauso reiškiniams, labiausiai kaltinamiems socialine ir politine prievarta. Iš tiesų, religija gali reikštis kaip netolerancija ir prievarta, ir tai įvyksta, kai dieviškumas yra suobjek­tinamas, kitaip tariant, kai jis pasilieka sakralumo formos. Neneigiant simbolinio religijos matmens, būtina išgryninti religiją, kad ji pasiektų dieviškumą šventumo forma, kurioje dieviškumas prieina­mas kaip absoliuti transcendencija ir absoliuti imanencija. Ši tezė straipsnyje iliustruojama pasitel­kiant religinės šventės interpretaciją ir Antonello da Messinos paveikslo Apreiškimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai analizę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.