Religijos prievarta? Nuo sakralumo prie šventumo
Religija ir prievarta
Claudio Ciancio
Publikuota 2014-09-08
https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10824
PDF

Reikšminiai žodžiai

religija
prievarta
šventumas
sakralumas
simbolis

Kaip cituoti

Ciancio C. (2014) „Religijos prievarta? Nuo sakralumo prie šventumo“, Religija ir kultūra, (14-15), p. 44-56. doi: 10.15388/Relig.2014.14-15.10824.

Santrauka

Religija visuomet priklauso reiškiniams, labiausiai kaltinamiems socialine ir politine prievarta. Iš tiesų, religija gali reikštis kaip netolerancija ir prievarta, ir tai įvyksta, kai dieviškumas yra suobjek­tinamas, kitaip tariant, kai jis pasilieka sakralumo formos. Neneigiant simbolinio religijos matmens, būtina išgryninti religiją, kad ji pasiektų dieviškumą šventumo forma, kurioje dieviškumas prieina­mas kaip absoliuti transcendencija ir absoliuti imanencija. Ši tezė straipsnyje iliustruojama pasitel­kiant religinės šventės interpretaciją ir Antonello da Messinos paveikslo Apreiškimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai analizę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.