Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Straipsniai
Gintarė Kurlavičiūtė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Relig.2015.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

Augustinas
protas
savęs paties pažinimas
meilė sau pačiam

Kaip cituoti

KurlavičiūtėG. (2018) „Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate“, Religija ir kultūra, 0(16-17), p. 7-17. doi: 10.15388/Relig.2015.1.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio objektas yra proto, pažįstančio save patį, problema Augustino veikale De Trinitate. Tvirtinama, kad ši problema yra sprendžiama keliomis tarpusavyje nesuderinamomis kryptimis, cirkuliuojančiomis fautes de mieux statusu. Viena vertus, proto savęs paties pažinimo aktas (notitia sui) svarstomas kaip nuo proto atskiras ontologinis vienetas, įgaunantis ir substancijos, ir akcidencijos statusą. Kita vertus, skirtis tarp proto ir savęs paties pažinimo yra panaikinama, mens ir notitia sui pamąstomos veikiau kaip dvi sąvokos, nurodančios tą patį ontologinį vienetą. Ši skirtingų sprendimo linijų simbiozė gali būti pateisinama tuo požiūriu, kad užklausia via analogiae tarp materialiosios ir inteligibiliosios plotmių pagrįstumą, t. y. pažinimo principų, galiojančių vienoje plotmėje, perkėlimo į kitą plotmę teisėtumą.

PDF

Bibliografinės nuorodos

Šaltiniai

Aristotle, 1933–1935. The Metaphysics (Loeb Classical Library). Transl. by H. Tredennick. London: William Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Augustine, 1963. The Trinity (The Fathers of the Church: A New Translation). Transl. By S. McKenna. Washington, D.C.: The CatholicUniversity of America Press.

Augustine, 1991. The Trinity (The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century). Transl. by E. Hill, ed. J. E. Rotelle. Brooklyn, New York: New City Press.

Augustinus, 1845, 1865. Confessionum; Enarrationes in Psalmos; Sermones; De Trinitate, in J.-P. Migne (Ed.). Sancti Aurelii Augustini Opera Omnia, Patrologia Latina. Vol. 32, 36, 38, 42. Paris. Prieiga per internetą: https://www.augustinus.it/latino/index.htm.

Library of Latin Texts (LLT), 2018. Turnhout: Brepols.

Plato, 2003. Respublica, in S. R. Slings (Ed.). Platonis Rempublicam. Oxford: Oxford University Press.

Plotinus, 1984. Enneads V. Transl. By A. H. Armstrong. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; London: William Heinemann ltd.

Ayres, L. 2017. De Contemplativa Sapientia: A Reading of Augustine's De Trinitate XIV, paper presented to the conference XLIX Settimana Agostiniana Pavese: Il 'De Trinitate, libri XIII–XV' held in Pavia 20/04/2017.

Booth, E. 1977. St. Augustine's Notitia Sui Related to Aristotle and the Early Neo-Platonists, in Augustiniana 27: 70–132, 364–401.

Brachtendorf, J. 2010. Mens, in C. Mayer et al. (Eds.). Augustinus-Lexikon. Vol. 3. Basel: Schwabe: 1270–1280.

Brittain, C. 2012. Intellectual Self-Knowledge in Augustine (De Trinitate 14.7–14), in E. Bermon, G. O'Daly (Eds.). Le De Trinitate de Saint Augustin: Exégèse, Logique et Noétique. Actes du Colloque International de Boudeaux, 16–19 Juin 2010. Paris: Institut d'Études Augustiniennes: 313–330.

Chiaradonna, R. 2014. Substance, in S. Slaveva-Griffin, P. Remes (Eds.). The Routledge Handbook of Neoplatonism. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group: 216–230.

Crouse, R. D. 1985. St. Augustine's De Trinitate: A Philosophical Method, in E. A. Livingstone (Ed.). Papers presented to the Seventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1975, part II. Berlin: Akademie-Verlag: 501–510.

Gioia, L. 2008. The Theological Epistemology of Augustine's De Trinitate. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199553464.001.0001

Horn, C. 2012. Augustine's Theory of Mind and Self-Knowledge: Some Fundamental Problems, in E. Bermon, G. O'Daly (Eds.). Le De Trinitate de Saint Augustin: Exégèse, Logique et Noétique. Actes du Colloque International de Boudeaux, 16–19 Juin 2010. Paris: Institut d'Études Augustiniennes: 205–220.

Hölscher, L. 1986. The Reality of Mind: Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance. London, New York: Routledge & Kegan Paul.

Yam, C. Y., Dupont, A. 2012. A Mind-Centered Approach of Imago Dei. A Dynamic Construction in Augustine's de Trinitate XIV, in Augustiniana 62: 7–43.

King, P. 2012. Augustine's Trinitarian Examples, in Medioevo 37: 83–106.

Lössl, J. 2012. Augustine's Use of Aristotle's Categories in De Trinitate in Light of the History of the Latin Text of the Categories before Boethius, in E. Bermon, G. O'Daly (Eds.). Le De Trinitate de Saint Augustin: Exégèse, Logique et Noétique. Actes du Colloque International de Boudeaux, 16–19 Juin 2010. Paris: Institut d'Études Augustiniennes: 99–122.

Moore, C. 2018. Heraclitus and "Knowing Yourself " (116 DK), in Ancient Philosophy 38 (1): 1–21.

https://doi.org/10.5840/ancientphil20183811

O'Daly, G. 1987. Augustine's Philosophy of Mind. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

O'Donovan, O. 1980. The Problem of Self-Love in St. Augustine. New Haven, London: Yale University Press.

Williams, R. 1993. The Paradoxes of Self-Knowledge in the De Trinitate, in J. T. Lienhard, E. C. Muller, R. J. Teske (Eds.). Augustine: Presbyter Factus sum (Collectanea Augustiniana). Villanova: Augustinian Historical Institute; New York: Peter Lang: 121–134.

Williams, R. 2012. Preface, in E. Bermon, G. O'Daly (Eds.). Le De Trinitate de Saint Augustin: Exégèse, Logique et Noétique. Actes du Colloque International de Boudeaux, 16–19 Juin 2010. Paris: Institut d'Études Augustiniennes: vii–viii.

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.