Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2015-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
7-17
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
18-38
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
39-50
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
51-63
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 524
64-77
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
78-88
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
89-99
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
100-123
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 420
124-143
PDF
Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 984 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 653
144-161
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 543
162-165
PDF