Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2015-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
1-6
PDF

Straipsniai

Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
7-17
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 549
18-38
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 428 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
39-50
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
51-63
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
64-77
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
78-88
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
89-99
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
100-123
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
124-143
PDF
Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 1046 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 704
144-161
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 545
162-165
PDF