Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2018-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
1-6
PDF

Straipsniai

Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 891 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 536
144-161
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
124-143
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
100-123
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
89-99
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
78-88
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
64-77
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179
51-63
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183
39-50
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
18-38
PDF
Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
7-17
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 534
162-165
PDF