Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2018-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
1-6
PDF

Straipsniai

Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 954 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 598
144-161
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
124-143
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
100-123
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
89-99
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
78-88
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 468
64-77
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
51-63
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
39-50
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
18-38
PDF
Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
7-17
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 540
162-165
PDF