Nr. 16-17 (2015): Religija ir kultūra

Nr. 16-17 (2015)

Religija ir kultūra
Publikuota 2018-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
1-6
PDF

Straipsniai

Kristupas Sabolius
Reprezentacijos problema ir etinė vaizduotė. „Sauliaus sūnaus“ atvejis
Santraukos peržiūros 940 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 578
144-161
PDF
Kurt Wuchterl
Postfaktiškumo mitas ir proto ribos
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
124-143
PDF
Tomas Sodeika
Heideggerio πóλεμοσ
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
100-123
PDF
Brigita Gelžinytė
Hegelio smėlio knyga, arba apie pradžią ir jos negalimybę
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
89-99
PDF
Vaida Kalkauskaitė
Religinės argumentacijos (ne)galimybė formaliojoje viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
78-88
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
Modernybė ir gamta: kur sugrįžti norėjo Rousseau?
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 429
64-77
PDF
Algirdas Fediajevas
Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip Bultmaniškasis numitinimas: transcendencijos problema
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
51-63
PDF
Ramūnas Boleslovas Malcius
Po Dievo vardo apreiškimo: du kalbėjimo būdai
Santraukos peržiūros 372 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
39-50
PDF
Birutė Valečkaitė
Šventojo Dominyko ikonografija: asmuo, atvaizdas ir šventumo perteikimo problema
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
18-38
PDF
Gintarė Kurlavičiūtė
Protas, pažįstantis save patį: dvynio sutiktuvės? Augustino de Trinitate
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
7-17
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 540
162-165
PDF