IN MEDIAS RES: MARSHALLAS MCLUHANAS IR JO „TEORIJOS“ KITYBĖ
Menas, medija ir Kitybė
Tomas Sodeika
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2770
PDF

Kaip cituoti

Sodeika T. (2009) „IN MEDIAS RES: MARSHALLAS MCLUHANAS IR JO ,TEORIJOS‘ KITYBĖ“, Religija ir kultūra, 6(1-2), p. 144-159. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2770.

Santrauka

Marshallas McLuhanas, dažnai vadinamas medijų kultūros „guru“, turbūt geriausiai žinomas kaip aforizmo The Medium is the Message autorius. McLuhano indėlis į komunikacijos tyrinėjimų sritį plačiai pripažįstamas populiarioje kultūroje, bet akademinėse sferose jis kelia abejonių. Svarbiausia McLuhano mintis yra tai, kad pranešimą esmiškai įtakoja jį perteikianti medija. Atrodytų, jog čia turime reikalą su kraštutinio medijų determinizmo pozicija. Tačiau McLuhanas pabrėžia savosios „teorijos“ humanistinį pobūdį. McLuhano teorizavimo maniera esmiškai skiriasi nuo tradicinės. Jis yra aforizmų, netikėtų ištarų, šmaikščių pastabų, žodžių žaismo meistras.
Pagrindiniai žodžiai: McLuhanas, medijos, teorija, kitybė.

In medias res: Marshall McLuhan and the otherness of his “theory”
Tomas Sodeika

Summary
Marshall McLuhan, again and again referred to as a “guru” of media culture, is perhaps best known for his aphorism The Medium is the Message. McLuhan’s contribution to the field of communication study was highly praised in popular culture but in academic spheres being received as doubtful. His basic idea is that the message is very much influenced by the medium of delivery. One would recognize this position as the definitive media determinism. McLuhan however emphasize the humanistic character of his “theory”. McLuhan’s manner of theorizing is other than traditional. McLuhan is a master of aphorisms, incredible pronouncements, humorous quips, and wordplay.
Keywords: McLuhan, media, theory, otherness.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.