T. 6 Nr. 1-2 (2009): Religija ir kultūra

T. 6 Nr. 1-2 (2009)

Religija ir kultūra
Publikuota 2009-01-01

Kitybės profiliai

Aušra Kristina Pažėraitė
LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI
Santraukos peržiūros 171
69-83
PDF
Nerijus Čepulis
AKIVAIZDAUS TAPATUMO KERAI
Santraukos peržiūros 184
84-101
PDF

Sąmonė ir Kitybė

Dalius Jonkus
ATMINTIES VISUMA IR KITYBĖ. FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 312
7-26
PDF
Kristupas Sabolius
VAIZDUOTĖ, SPONTANIŠKUMAS IR KITYBĖ
Santraukos peržiūros 338
27-52
PDF
Rita Šerpytytė
NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS
Santraukos peržiūros 277
53-68
PDF

Menas, medija ir Kitybė

Danutė Bacevičiūtė
SUBJEKTO TAPATYBĖ ETINIAME DISKURSE
Santraukos peržiūros 176
102-116
PDF
Lina Vidauskytė
ALEGORIJA KAIP KALBĖJIMAS APIE KITYBĘ
Santraukos peržiūros 337
117-133
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
ATVAIZDO ONTOLOGIŠKUMO TRANSFORMACIJOS ESTETIKOJE
Santraukos peržiūros 168
134-143
PDF
144-159
PDF
RELIGIJA IR KULTŪRA 2009 6 (1-2)