ATMINTIES VISUMA IR KITYBĖ. FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS
Sąmonė ir Kitybė
Dalius Jonkus
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2778
PDF

Kaip cituoti

Jonkus D. (2009) „ATMINTIES VISUMA IR KITYBĖ. FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS“, Religija ir kultūra, 6(1-2), p. 7-26. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2778.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – parodyti, kad atmintis nėra tapati visiškam sąmoningumui. Atmintis yra susijusi su užmarštimi, tačiau negali būti redukuota į ją. Atminties klaidos ir iliuzijos jos nepaneigia, nes jas atrasti yra galima tik atminties visumos kontekste. Šia prasme visiškai sutinku su Pauliu Ricoeuru, kuris įspėja apie neleistiną atminties redukavimą į atminties patologijas. Edmundas Husserlis, analizuodamas atminties problemą, turi įveikti tradicinį nepasitikėjimą atmintimi, parodyti, kad atmintis nėra atvaizdų sąmonės forma, ir sukurti dinamišką atminties modelį. Pirma, atskleisiu, kaip veikia statiška atminties kaip kopijų rinkinio samprata, antra, išnagrinėsiu, kaip atminties samprata pakinta susiejant ją su reprodukuojančiu sudabartinimu, trečia, aptarsiu, kaip galima nustatyti klaidingus prisiminimus, ketvirta, analizuosiu, kaip prisiminimuose pasireiškia pasyvi asociacijų sintezė ir, penkta, pademonstruosiu, kaip atmintis yra susijusi su užmarštimi.
Pagrindiniai žodžiai: fenomenologija, atmintis, užmarštis, vaizdinių sąmonė, Husserlis.

The Entirety of Memory and its Otherness. Phenomenological Approach
Dalius Jonkus

Summary
The aim of this article is to demonstrate that memory is not identical with full consciousness. Memory is related to forgetting, but memory cannot be reduced to it. The errors and illusions of memory do not negate it because they can be discovered only within the context of the entirety of memory. On this account I agree with Paul Ricoeur, who warns against the inadmissible reduction of memory to memory pathologies. When Husserl analyses the problem of memory, he has to overcome the traditional distrust in memory, to show that memory is not a form of image consciousness, and to create a dynamic model of memory. First, I will show how the static understanding of memory as a set of copies works. Second, I will analyse how the concept of memory changes when it is correlated with reproductive presentification. Third, I will elaborate on how it is possible to identify false memories. Fourth, I will analyse how passive synthesis of associations manifests itself in memories. And fifth, I will demonstrate how memory is related to forgetting.
Keywords: phenomenology, memory, forgetting, image consciousness, Husserl.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.