PSICHOLOGIZMAS, NATŪRALIZMAS IR NIHILIZMAS (FENOMENOLOGINĖ KRITIKA)
Klasikinių tekstų interpretacijos
Dalius JONKUS
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2006.0.2810
PDF

Kaip cituoti

JONKUS D. (2006) „PSICHOLOGIZMAS, NATŪRALIZMAS IR NIHILIZMAS (FENOMENOLOGINĖ KRITIKA)“, Religija ir kultūra, 30, p. 64-75. doi: 10.15388/Relig.2006.0.2810.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama fenomenologinė psichologizmo kritika ir jos sąryšis su šiuolaikine vertybių krize, natūralizmo įsigalėjimu bei nihilizmu. Husserlio „Loginiuose tyrinėjimuose“ atlikta psichologizmo kritika išreiškia pamatinę fenomenologijos intenciją – susirūpinimą racionalaus subjekto išsaugojimu ir įprasminimu. Psichologizmo problema yra ne vien racionalaus žinojimo pagrindimo problema, bet taip pat etikos ir politikos klausimas. Tai akivaizdžiai parodo Aronas Gurwitschius savo studijoje apie natūralizmo ir nihilizmo sąryšį. Natūralistinė psichologija ne tik skatina nihilistinį požiūrį į žmogų ir vertybes, bet taip pat provokuoja totalitarines tendencijas visuomenės gyvenime ir politikoje.
Pagrindiniai žodžiai: fenomenologija, psichologizmas, natūralizmas, nihilizmas.

PSYCHCHOLOGISM, NATURALISM AND NIHILISM (A PHENOMENOLOGICAL CRITIQUE)
Dalius Jonkus

Summary
The article discusses Husserl’s criticism of Psychologism and the relationship that have with the contemporary crisis of values. In Lo­gical Investigation Husserl criticize not only a psychological foundation of science, but he expresses his preoccupation about rationality in general. Rationality according to Husserl is connected with ethical and political questions. Aron Gurwitsch research shows the existing connection between naturalistic psychology and nihilism. Naturalistic psychology induces a nihilistic conception of human being: hu­man as a biological functions mechanism. This point of view cause a totalitarian tendency in social life and politic. 
Keywords: phenomenology, psychologism, naturalism, nihilism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.