Nr. 18-19 (2016): Religija ir kultūra

Nr. 18-19 (2016)

Religija ir kultūra
Publikuota 2016-12-20

Pradžios puslapiai

Religija ir kultūra
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
1-7
PDF

Straipsniai

Gintautas Mažeikis
Manicheizmai ir Czesławas Miłoszas: moralinės vaizduotės tyrimas
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Luc Anckaert
Blogio žaibas ir nepaliudytas gerumas: pokalbis su Vasilijumi Grossmanu, Gyvenimas ir likimas
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Jolanta Saldukaitytė
Gelbstint Kitą: karas ir taika Emmanuelio Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 101
Jūratė Baranova
Dvasinio kino konceptas Gilles’io Deleuze’o filosofijoje Jūratė Baranova
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170 | Straipsnio (HTML) peržiūros 85
Vytautas Rubavičius
Meno religinis aspektas šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87
Dalius Jonkus
Hartmannas ir Sezemanas. Husserlio fenomenologijos kritika ir intuicijos problema
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Shinji Kajitani
Atmosfera ir religija: Hermanno Schmitzo fenomenologija ir lyginamojo religijos tyrimo galimybė
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143 | Straipsnio (HTML) peržiūros 112
Aušra Kristina Pažėraitė
Lifnim mišurat ha-din ir derekh erec problema, arba etikos paieškos žydų tradicijoje ir Vilniaus Gaono kranklys
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127 | Straipsnio (HTML) peržiūros 95
Lilija Duoblienė
Sumeluota meistro išmonė, arba kas įkvėpė Tarkovskio Boriską?
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Piotr Petrykowski
Pradžios prisiminimas: prie tapatybės ištakų...
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96

Pabaigos puslapiai

Religija ir kultūra
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
138-142
PDF