Nr. 18-19 (2016): Religija ir kultūra

Nr. 18-19 (2016)

Religija ir kultūra
Publikuota 2016-12-20

Pradžios puslapiai

Religija ir kultūra
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
1-7
PDF

Straipsniai

Gintautas Mažeikis
Manicheizmai ir Czesławas Miłoszas: moralinės vaizduotės tyrimas
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284 | Straipsnio (HTML) peržiūros 118
Luc Anckaert
Blogio žaibas ir nepaliudytas gerumas: pokalbis su Vasilijumi Grossmanu, Gyvenimas ir likimas
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223 | Straipsnio (HTML) peržiūros 136
Jolanta Saldukaitytė
Gelbstint Kitą: karas ir taika Emmanuelio Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264 | Straipsnio (HTML) peržiūros 130
Jūratė Baranova
Dvasinio kino konceptas Gilles’io Deleuze’o filosofijoje Jūratė Baranova
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Vytautas Rubavičius
Meno religinis aspektas šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210 | Straipsnio (HTML) peržiūros 99
Dalius Jonkus
Hartmannas ir Sezemanas. Husserlio fenomenologijos kritika ir intuicijos problema
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Shinji Kajitani
Atmosfera ir religija: Hermanno Schmitzo fenomenologija ir lyginamojo religijos tyrimo galimybė
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261 | Straipsnio (HTML) peržiūros 140
Aušra Kristina Pažėraitė
Lifnim mišurat ha-din ir derekh erec problema, arba etikos paieškos žydų tradicijoje ir Vilniaus Gaono kranklys
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210 | Straipsnio (HTML) peržiūros 123
Lilija Duoblienė
Sumeluota meistro išmonė, arba kas įkvėpė Tarkovskio Boriską?
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 95
Piotr Petrykowski
Pradžios prisiminimas: prie tapatybės ištakų...
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 128

Pabaigos puslapiai

Religija ir kultūra
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
138-142
PDF