ATSISKYRIMO NUO ANONIMIŠKUMO PRASMĖ: EMMANUELIS LEVINAS
Ontologijos transformacijos
Jolanta Saldukaitytė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2013.0.3686
PDF

Kaip cituoti

Saldukaitytė J. (2013) „ATSISKYRIMO NUO ANONIMIŠKUMO PRASMĖ: EMMANUELIS LEVINAS“, Religija ir kultūra, 120, p. 35-47. doi: 10.15388/Relig.2013.0.3686.

Santrauka

Straipsnyje aptariama ankstyvuosiuose Emmanuelio Levino tekstuose pristatoma egzistencijos anonimiškumo samprata. Keliant klausimą, kokia yra išsivadavimo iš anonimiškumo prasmė, parodoma, kad tai yra viena intersubjektyvaus santykio prielaidų ir pačios etikos galimybės sąlyga.
Levino egzistencijos samprata taip pat padeda atskleisti jo santykį su Vakarų, ypač su Martino Heideggerio, filosofija. Autorė laikosi nuomonės, kad Levino egzistencijos ir egzistuojančiojo atskyrimas nėra tik heidegeriškojo ontologinio skirtumo apvertimas ar jo modifikacija, bet pirmasis žingsnis link šiuo skirtumu neparemtos kitybės.
Pagrindiniai žodžiai: Levinas, Heideggeris, egzistencija, egzistuojantysis, anonimiškumas, atskyrimas, ontologija, etika.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.