Litewskie źródła białoruskich wyrazów atósa i atós
Языковые контакты и контрасты: история и современность
Wojciech Smoczyński
Uniwersytet Jagielloński
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.11680
PDF

Reikšminiai žodžiai

język białoruski, język litewski, metanaliza, derywacja wsteczna, etymologia

Kaip cituoti

Smoczyński W. (2018) „Litewskie źródła białoruskich wyrazów atósa i atós“, Slavistica Vilnensis, 620, p. 25-28. doi: 10.15388/SlavViln.2017.62.11680.

Santrauka

[статья и аннотация на польском, аннотации на английском и литовском языках]

Wyrazy błr. atósa i atós ‘żelazny pręt lub sznur łączący osie przednich kół z dyszlem’ nie są przekształceniami zapożyczenia litewskiego o formie atãsėja ts., jak to dotąd przyjmowano. Wyrazy te zostały zapożyczone z dialektu wschodnio-litewskiego, w którym odnaleziono niedawno formy atasà i atãsas, co do brzmienia dokładnie odpowiadające białoruskim importom. Różnica między atãsėja i atasà/atãsas tłumaczy się innowacją po stronie dialektu wschodnio-litewskiego: atãsėja uległa metanalizie na atas-ėja, a następnie derywacji wstecznej, która wydała dwie oboczne kontynuacje gwarowe: atas- + -a i atas- + -as.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.