Семантыка волі ў наіўнай карціне свету: супастаўляльны аспект (на матэрыяле беларускай і англійскай моў)
Языковые контакты и контрасты: история и современность
Вольга Міхайлаўна Гапеева
Minsko valstybinis kalbų universitetas
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.11693
PDF

Reikšminiai žodžiai

воля, наіўная карціна свету, семантычныя зоны, лексічная і сінтаксічная спалучальнасць, метафарызацыя, лінгвістычная кампаратывістыка

Kaip cituoti

Гапеева В. Міхайлаўна (2018) „Семантыка волі ў наіўнай карціне свету: супастаўляльны аспект (на матэрыяле беларускай і англійскай моў)“, Slavistica Vilnensis, 620, p. 241-254. doi: 10.15388/SlavViln.2017.62.11693.

Santrauka

Артыкул прысвечаны феномену волі ў наіўнай карціне свету носьбітаў беларускай і англійскай моў. На падставе сабранага фактычнага матэрыялу аўтар вылучае сінтаксічныя мадэлі, даследуе лексічную спалучальнасць і семантычнае атачэнне адзінак воля/will для вызначэння шляхоў метафарызацыі ў дзвюх мовах. Грунтуючыся на супастаўленні выяўленых прымет, аўтар вылучае аламорфныя і ізаморфныя рысы метафарызацыі волі ў беларускай і англійскай мовах.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.