O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie współczesnego Wilna)
Взаимосвязи и взаимодействие культур
Małgorzata Kasner
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.11696
PDF

Reikšminiai žodžiai

Wilno, kultura pamięci, miasto postmodernistyczne, miasto postsocjalistyczne, studia miejskie, transkulturowość, palimpsest, krajobraz kulturowy

Kaip cituoti

Kasner M. (2018) „O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie współczesnego Wilna)“, Slavistica Vilnensis, 620, p. 277-290. doi: 10.15388/SlavViln.2017.62.11696.

Santrauka

[full article, abstract in Polish; abstract in Lithuanian and English]

Koniec ubiegłego wieku przyniósł intensyfikację badań nad miastem, wpływając w ten sposób nie tylko na rozwój urbanistyki, architektury, czy geografii, ale także na wytworzenie nowego paradygmatu w badaniach humanistycznych. Zwrot przestrzenny, bo o nim tu mowa (ang. spatial turn), skierował uwagę badaczy na nowy aspekt przestrzeni: nie tyle jako tła dla ludzkich zachowań, ale także jako podmiotu warunkującego te zachowania. Fascynująca złożoność tematyczna zagadnienia: poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytanie o pamięć współczesnego miasta w epoce postmodernizmu oraz o to, jak ją opisać i analizować, jest ogromnym wyzwaniem badawczym. W tym kontekście niezwykle inspirująca jest koncepcja transkulturowości W. Welscha oraz dotychczasowy dorobek naukowców zajmujących się badaniem związków przestrzeni z pamięcią. Zebrane przykłady ilustrują możliwe drogi badawcze i narzędzia, które posłużą autorce do praktycznego opisu Wilna i jego pamięci po przełomie 1990 r.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.