The Representation of Facts about Old Russian Charters on the Semantic Web: Attempto Controlled English (ACE)
Статьи
Aleksandrs Ivanovs
Daugavpils University, Latvia
Aleksey Varfolomeyev
Independent researcher
Publikuota 2019-11-19
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).06
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

древнерусские грамоты
метаинформация
семантическая сеть
Attempto Controlled English (ACE)

Kaip cituoti

Ivanovs A. ir Varfolomeyev A. (2019) „The Representation of Facts about Old Russian Charters on the Semantic Web: Attempto Controlled English (ACE)“, Slavistica Vilnensis, 64(1), p. 72-86. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).06.

Santrauka

В статье обсуждается новый подход к представлению метаинформации (фактов) о древнерусских грамотах в Semantic Web, предлагающий исследователям удобные средства для выделения, агрегации, семантического связывания относящихся к грамотам фактов, а также для формирования автоматического логического вывода. Авторы демонстрируют актуальные и потенциальные возможности управляемого естественного языка ACE (Attempto Controlled English) при представлении метаинформации о древнерусских грамотах. Последние проведенные авторами исследования подтверждают, что преимущества использования ACE как средства представления фактов о грамотах в Semantic Web тесно связаны с возможностями формирования логического вывода на основе текстов на языке ACE. Как следствие, специальное внимание в статье уделено средствам формирования логического вывода в проекте ACE, в частности — модулям ACE Reasoner (RACE) и Ace Rules.

Senųjų rusų dokumentų duomenų pateikimas semantiniame tinkle: Attempto Controlled English (ACE)

Santrauka. Straipsnyje aptariamas naujas rusų istorinių dokumentų metaduomenų pateikimo būdas semantiniame tinkle (Semantic Web). Šis sprendimas leidžia tyrėjams naudoti patogius įrankius dokumentuose minimiems faktams išskirti, jų agregacijai, semantinėms sąsajoms kurti, taip pat sistema leidžia formuoti automatines logines išvadas. Autoriai apibūdina aktualias ir potencialias valdomos natūralios kalbos ACE (Attempto Controlled English) galimybes — šia kalba yra pateikiami dokumentų metaduomenys. Naujausi autorių atlikti tyrimai patvirtina, kad ACE, kaip istorinių dokumentų metaduomenų pateikimo įrankio, naudojimo pranašumai glaudžiai susiję su galimybe automatiškai formuoti logines išvadas ACE kalba. Dėl to ypatingas dėmesys straipsnyje yra skiriamas loginės išvados formavimo įrankiams, pvz., moduliams ACE Reasoner (RACE) ir Ace Rules.

Reikšminiai žodžiai: istorinis dokumentas, metaduomenys, semantinis tinklas, Attempto Controlled English (ACE).

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.