Рукописный сборник соборных постановлений и других сочинений филипповцев в собрании Библиотеки им. Врублевских АН Литвы
Статьи
Nadežda Morozova
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2019-11-19
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).07
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

староверие
филипповское согласие
книжная традиция
рукописи
московский Братский двор
Библиотека им. Врублевских АН Литвы

Kaip cituoti

Morozova N. (2019) „Рукописный сборник соборных постановлений и других сочинений филипповцев в собрании Библиотеки им. Врублевских АН Литвы“, Slavistica Vilnensis, 64(1), p. 87-103. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).07.

Santrauka

Осенью 2018 г. Библиотека им. Врублевских АН Литвы получила в дар сборник соборных постановлений, полемических писем и других сочинений староверов-филипповцев. Рукопись включена в состав специализированного фонда церковнославянских и русских рукописных книг F19, ей присвоен номер 331. Она содержит 188 (I+187) листов и представляет собой сборную рукопись-конволют, составленную из разновременных разрозненных тетрадей, писанных на разной бумаге разными почерками полууставом и гражданской скорописью XIX в. Наиболее ранние тексты датируются 1810-ми гг., наиболее поздние — серединой 1880-х гг., но не ранее 1883 г. В сборник включено 34 текста, предположительно, он был составлен в московском центре филипповцев на Таганке — на Братском дворе.

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos sentikių filipininkų bažnytinių susirinkimų nutarimų ir kitų kūrinių rankraštinis rinkinys

Santrauka. Straipsnyje analizuojamas sentikių filipininkų bažnytinių susirinkimų nutarimų, poleminių laiškų ir kitų kūrinių rankraštinis rinkinys (LMAVB, F19-331), 2018 m. rudenį padovanotas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekai. Tai 188 (I+187) lapų in quarto rankraštinis konvoliutas, sudarytas iš atskirų lankų, surašytų kelių raštininkų pusustaviu ir greitraščiu XIX a. ant skirtingo popieriaus įvairiu metu. Tyrimas parodė, kad rankraštis buvo sudarytas (tiksliau sakant, atskiri lankai buvo sujungti į vieną knygą) XIX a. devinto dešimtmečio viduryje, greičiausiai sentikių filipininkų brolijoje Maskvoje. Į rinkinį įtraukti 34 kūriniai (14 XIX a. filipininkų bažnytinių susirinkimų nutarimų, įtakingiausių filipininkų dvasios tėvų ir kitų veikėjų svarbiausi poleminiai ir dogminiai veikalai ir laiškai). Anksčiausi tekstai datuojami XIX a. antru dešimtmečiu, vėliausi buvo sukurti XIX a. devinto dešimtmečio viduryje (bet ne anksčiau kaip 1883 m.).

Reikšminiai žodžiai: sentikybė, filipininkai, raštijos tradicija, rankraščiai, Maskvos filipininkų brolija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.