“Жития пророков” Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи “Посольство Исы в Антиохию” славяноязычных литовско-татарских китабов
Статьи
Sergey Temchin
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2019-11-19
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).08
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
rusėnų kalba
vertimai
Lietuvos totorių rankraščiai
kitabistika
kitabas
tefsiras
Isa (Jėzus)
Abu Ishakas as-Salabis

Kaip cituoti

Temchin S. (2019) „“Жития пророков” Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи “Посольство Исы в Антиохию” славяноязычных литовско-татарских китабов“, Slavistica Vilnensis, 64(1), p. 104-116. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).08.

Santrauka

В работе показано, что руськомовный текст, известный как Посольство Исы в Антиохию и записанный арабским письмом в рукописных китабах татар Великого княжества Литовского, является сокращенной версией одной из глав книги Жития пророков Абу Исхака ас-Салаби (ум. 1035 г.), исламского (суннитского) богослова, историка и толкователя Корана, работавшего в Нишапуре (северо-восточный Иран). Этот славянский текст воспроизводится в латинской транслитерации параллельно с английским переводом соответствующего раздела указанного арабского трактата.

Abu Ishako as-Salabio „Pranašų gyvenimo aprašymai“ kaip Lietuvos totorių kitabuose esančio veikalo „Isos pasiuntinybė Antiochijon“ šaltinis
Straipsnyje parodoma, kad rusėniškasis tekstas, arabiškais rašmenimis užrašytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių rankraštiniuose kitabuose ir žinomas kaip „Isos pasiuntinybė Antiochijon“, yra Irano šiaurės rytuose esančiame Nišapuro mieste gyvenusio ir 1035 m. mirusio islamo (sunitų) teologo, istoriko ir Korano aiškintojo Abu Ishako as-Salabio knygos „Pranašų gyvenimo aprašymai“ vieno skyriaus sutrumpintoji versija. Šio rusėniškojo teksto lotyniškoji transliteracija perspausdinama lygia greta su minėto arabiško veikalo atitinkamo skyriaus vertimu į anglų kalbą.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, rusėnų kalba, vertimai, Lietuvos totorių rankraščiai, kitabistika, kitabas, tefsiras, Isa (Jėzus), Abu Ishakas as-Salabis

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.