Сколько польских житий из “Żywotów świętych” Петра Скарги было переведено восточными славянами
Статьи
Galina Nikolaevna Sapozhnikova
Che­lyabinsk Regional Scientific Universal Library, Russia
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).19
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

восточнославянская агиография
Петр Скарга
“Żywoty Świętych”
руськомовные переводы с польского языка
церковнославянские переводы с польского языка

Kaip cituoti

Sapozhnikova G. N. (2019) „Сколько польских житий из “Żywotów świętych” Петра Скарги было переведено восточными славянами“, Slavistica Vilnensis, 64(2), p. 42-48. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).19.

Santrauka

В статье обобщаются приведенные в научной литературе данные о количестве переводов из польского произведения Петра Скарги “Żywoty świętych”, которые делались восточнославянскими переводчиками на территории Великого княжества Литовского и Польского королевства. Представлен список кириллических переводов из “Żywotów świętych” в составе львовских рукописей, расширяющий известное из исследования Ф. Томсона 2003 г. количество переводов. Приводится перечень житий святых, бытовавших в наибольшем количестве списков.

Kiek šventųjų gyvenimo aprašymų iš Petro Skargos lenkiškojo veikalo „Żywoty świętych“ buvo išversta rytų slavų

Straipsnyje apibendrinami mokslinėje literatūroje skelbti duomenys apie Petro Skargos lenkiškojo kūrinio „Żywoty świętych“ vertimus, atliktus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės žemėse gyvenusių rytų slavų. Pateiktas „Żywotów świętych “ kirilinių vertimų Lvove saugotuose rankraščiuose sąrašas, išplečiantis iš 2003 m. F. Thomsono tyrimo žinomą bendrą tokių vertimų skaičių. Taip pat pateiktas kirilinėje raštijoje labiausiai paplitusių P. Skargos rašytų šventųjų gyvenimų aprašymų kirilinių vertimų sąrašas.
Reikšminiai žodžiai: rytų slavų hagiografija; Petras Skarga; „Šventųjų gyvenimo aprašymai“; rusėniškieji vertimai iš lenkų kalbos; bažnytiniai slavų vertimai iš lenkų kalbos

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.