Eksces — transgresja — świętość: analiza żywotu św. Wilhelma (ze zbioru żywoty świętych Piotra Skargi)
Статьи
Ewa Cybulska-Bohuszewicz
Polish Academy of Sciences
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).20
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

żywoty świętych
św. Wilhelm
Piotr Skarga
transgresja
świętość

Kaip cituoti

Cybulska-Bohuszewicz E. (2019) „Eksces — transgresja — świętość: analiza żywotu św. Wilhelma (ze zbioru żywoty świętych Piotra Skargi)“, Slavistica Vilnensis, 64(2), p. 49-59. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).20.

Santrauka

Tekst przedstawia analizę żywotu św. Wilhelma. Podstawę materiałową stanowią Żywoty świętych Piotra Skargi po raz pierwszy wydane w Wilnie w 1579 roku. Szkic stanowi rozwinięcie wcześniejszych ustaleń na temat fenomenu transgresji w Żywotach [Cybulska-Bohuszewicz 2018, 13–36]. Jako narzędzia analizy wykorzystuję zatem pojęcia wypracowane przez myślicieli takich jak Georges Bataille, Józef Kozielecki i Victor Turner. Praca ma charakter nowatorski, gdyż dotychczas Żywoty nie były w ten sposób badane. Jednocześnie szkic stanowi tylko pewien przyczynek do dalszych badań, których zwieńczeniem będzie monografia poświęcona zagadnieniom transgresji, świętości i atopii we wzmiankowanym dziele.

Ekscesas – transgresija – šventumas: šv. Vilhelmo gyvenimo analizė (remiantis Petro Skargos Šventųjų gyvenimo aprašymais)
Straipsnyje nagrinėjamas šv. Vilhelmo gyvenimo aprašymas, pateiktas Petro Skargos hagio­grafiniame veikale Šventųjų gyvenimo aprašymai (Żywoty świętych, Vilnius 1579), transgresijos fenomeno kontekste. Tekstas yra ankstesnių autorės tyrimų ir išvadų apie transgresijos reiškinį P. Skargos veikaluose tęsinys [žr. Cybulska-Bohuszewicz 2018, 13–36]. Darbas yra novatoriškas, nes iki šiol P. Skargos Šventųjų gyvenimo aprašymai nebuvo tiriami šiuo atžvilgiu. Autorė remiasi tokių mąstytojų, kaip antai Georges Bataille, Józef Kozielecki, Victor Turner ir kt. idėjomis bei sąvokomis. Straipsnis yra autorės rašomos monografijos, skirtos transgresijos, šventumo ir atopijos problematikai, dalis.
Reikšminiai žodžiaiŠventųjų gyvenimo aprašymai; šv. Vilhelmas; Petras Skarga; transgresija; šventumas

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.