Фрагмент «Канона врачебной науки» Ибн Сины в руськомовном переводе трактата «Тайная тайных»
Статьи
Sergei Temchin
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2020-09-24
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(1).32
PDF

Reikšminiai žodžiai

литература жидовствующих
руськомовные переводы с еврейского
Великое княжество Литовское
Тайная тайных
Ибн Сина (Авиценна)

Kaip cituoti

Temchin S. (2020) „Фрагмент «Канона врачебной науки» Ибн Сины в руськомовном переводе трактата «Тайная тайных»“, Slavistica Vilnensis, 65(1), p. 10-19. doi: 10.15388/SlavViln.2020.65(1).32.

Santrauka

Известно, что перевод на руську мову средневекового трактата «Тайная тайных» (Secretum Secretorum) был выполнен в Киеве во второй половине XV века с древнееврейской версии, которая датируется концом XIII‒началом XIV века и восходит к арабскому оригиналу предположительно X века. Перевод содержит значительные по объему интерполяции из иных арабских и арабо-еврейских произведений: из «Медицинской книги, посвященной Мансуру» Абу Бакра Мухаммада ар-Рази (865‒925) и трех трактатов Маймонида (1135/1138‒1204): «О ядах», «О соитии», «Об астме». В статье показано, что еще одна, меньшая по объему, вставка восходит к первой книге арабоязычного пятитомного труда «Канон врачебной науки» иранского ученого, философа и врача Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины (980‒1037). Выявленный исходный текст этого фрагмента руськомовной версии средневекового трактата «Тайная тайных» позволяет дополнить список произведений, древнееврейские версии которых были использованы в Киеве во второй половине XV века для перевода на руську мову. 

Ibn Sinos „Medicinos kanono“ fragmentas „Paslapčių paslapties“ rusėniškajame vertime

Žinoma, kad viduramžiais labai populiaraus veikalo „Paslapčių paslaptis“ (Secretum Secretorum) rusėniškasis vertimas buvo atliktas Kijeve XV amžiaus antroje pusėje iš XIII amžiaus pabaigoje ‒ XIV amžiaus pradžioje sukurtos hebrajiškos versijos, savo ruožtu verstos iš tikriausiai X amžiuje surašyto arabiškojo originalo. Dar prieš verčiant šį tekstą į rusėnų kalbą, į hebrajiškąją versiją buvo įterpti keli kitų arabiškų ir žydiškų veikalų fragmentai, paimti iš Abu Bakro Muchamado Ar Razio (865‒925) „Mansurui dedikuotos medicininės knygos“ ir trijų Maimonido (1135/1138‒1204) veikalų: „Apie nuodus“, „Apie sueitį“ ir „Apie astmą“.
Straipsnyje parodyta, kad dar vienas mažesnis intarpas buvo paimtas iš Vakaruose Avicenos vardu žinomo Irano mokslininko, filosofo ir gydytojo Abu Huseino ibn Abdalacho ibn Sinos (980‒1037) arabiškai rašyto penkiatomio veikalo „Medicinos kanonas“. Naujai išaiškinta šio rusėniškojo „Paslapčių paslapties“ teksto intarpo kilmė leidžia papildyti XV amžiaus antroje pusėje Kijeve veikusių hebrajiškų veikalų vertėjų į rusėnų kalbą naudotų šaltinių sąrašą.

Reikšminiai žodžiai: žydaujančiųjų literatūra, rusėniški vertimai iš hebrajų kalbos, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Paslapčių paslaptis (Secretum Secretorum), Ibn Sina (Avicena).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.