Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych
Статьи
Małgorzata Misiak
Publikuota 2016-04-25
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9931
PDF

Reikšminiai žodžiai

etnolekt łemkowski
koncept DOMU
dane systemowe

Kaip cituoti

Misiak M. (2016) „Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych“, Slavistica Vilnensis, 600, p. 61-74. doi: 10.15388/SlavViln.2015.60.9931.

Santrauka

Artykuł stanowi fragment opracowania łemkowskiego konceptu DOMU opartego na analizie danych słownikowych i wybranych tekstów. Przedstawiona w artykule wstępna analiza językowo-kulturowego obrazu pojęcia DOMU wskazuje, że jest on istotną wartością dla współczesnych Łemków. ДИМ/ХЫЖА jest nie tylko ‘miejscem, gdzie się mieszka’, ‘budynkiem mieszkalnym’, ale — szczególnie w kontekście wysiedlenia ludności łemkowskiej z jej tradycyjnych siedzib na południu Polski — staje się również synonimem małej utraconej ojcowizny — ojczyzny.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.