Apie žurnalą

Socialiniai tyrimai
Apie žurnalą

ISSN 2351-6712 (Online)

Žurnalo tematika. Mokslo atvirosios prieigos leidinio Socialiniai tyrimai išskirtinumas tarp kitų analogiškos ar gretimos tematikos periodinių leidinių pasireiškia orientacija į originalių socialinių tyrimų rezultatus. Gerinant leidinio publikacijų kokybę orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkų darbų. Reikalaujama straipsniuose cituoti daug naujausių užsienio mokslo šaltinių. Skatinamas tarpdiscipliniškumas: straipsniai dažnai pasižymi plačiomis vadybos ir administravimo bei ekonomikos mokslo krypčių įvairių šakų sąsajomis. Leidinys yra registruotas recenzuojamas periodinis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslo žurnalas.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Autoriams taikomas 75 eurų straipsnio redagavimo ir maketavimo mokestis.

Registruota duomenų bazėse: Busca Integrada, Cabell’s directories of Academic JournalsCEEOL, Dimensions, DOAJ Seal, JournalTOCs, ERIH-PLUS, Google Scholar (h-index 4, g-index 5), Index Copernicus, Lituanistika, ROAD, ScienceGate, Semantic Scholar, Scilit, SocINDEX with Full Text, Sociology Source Ultimate, Sherpa Romeo, SocINDEX, The Belt and Road Initiative Reference Source

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Žurnalas Socialiniai tyrimai nepertraukiamai leidžiamas nuo 2002 metų. Nuo 2017 metų leidinys publikuojamas tik elektronine forma laisva prieiga internete.